Kadınlarda ani başlayan pelvik ağrı nedenleri ve yönetim

Kadında ani başlayan pelvik ağrının kaynağını bulmak oldukça güçtür çünkü pek çok yakınma, belirti ve bulgu özgün değildir, farklı organların hastalıkları benzer klinik tabloya yol açabilir. Bu makalede akut pelvik ağrı ile gelen bir kadında tanı ve yönetim algoritmaları özetlenmiştir.

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanım ve yakınmalar İdrar yolu enfeksiyonu, üst üriner sistemde yani böbrekler ve üreterlerde olabileceği gibi alt üriner sistemde yani mesane ve üretrada da olabilir (Şekil 1). Son 6 ayda en az 2, son 1 yılda 3 kez, kültürle kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu, yaşam kalitesini düşüren […]