KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanım ve yakınmalar İdrar yolu enfeksiyonu, üst üriner sistemde yani böbrekler ve üreterlerde olabileceği gibi alt üriner sistemde yani mesane ve üretrada da olabilir (Şekil 1). Son 6 ayda en az 2, son 1 yılda 3 kez, kültürle kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu, yaşam kalitesini düşüren […]