Kongre Bildirileri ve Konferanslar

 

 1. Biberoğlu K : Microsurgical reversal of tubal sterilization. Third annual conference of the society for the Advancement of Contraception. 9-13 September 1985 Bordeaux, France
 2. Biberoğlu K : Obesite, ovulasyon, menstruel siklus uzunlukları ile periferal androjen düzey ilişkileri. Uluslararası 12 Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 3. Biberoğlu K, Kozinoğlu H : Hirsutizm olgularının klinik ve Endokrin yönleri.
  Uluslararası 12.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 4. Biberoğlu K: İn situ Luteinizasyon sendromu ve ovulasyon tanısında foliküler
  ultrasonografi. Uluslararası 12.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 5. Biberoğlu K : Laparaskopi ve over biyopsisinin tanısal değeri. Uluslararası 12. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 6. Biberoğlu K, Güçsavaş N: İnfertilite tedavisinde değişik yöntem denemeleri.
  Uluslararası 12. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 7. Biberoğlu K:Konservatif pelvik cerrahide mikrocerrahinin yeri.Uluslararası 12.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 8. Biberoğlu K :Tübal sterlizasyon geçirmiş hastalarda mikrocerrahi yöntemi ile tübal rekonstrüksiyon. Uluslararası 12. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli,Ankara
 9. Biberoğlu K :Konservatif pelvik ameliyatlarda tek seçenek Mikrocerrahi.
  Uluslararası 12.Jinkoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 10. Biberoğlu K :İnfertilitede cerrahi Paneli-Mikrocerrahi prensipleri, indikasyon ve kondisyonları. Uluslararası 12.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-26 Ekim 1985, Dedeman Oteli, Ankara
 11. Biberoğlu K : Kısırlığın genel değerlendirilmesi, S.S.Y.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu. Johns Hopkins Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Hacettepe Üniversitesi ve GATA işbirliğiyle, 11-22 Kasım 1985, Ankara
 12. Biberoğlu K : Pelvik inflamatuar Hastalık-Tübal İnfertilite ilişkisi S.S.Y.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları için Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu. Johns Hopkins Üniversitesi , Amerika Birleşik Devletleri, Hacettepe Üniversitesi ve GATA işbirliğiyle.11-22 Kasım 1985, Ankara
 13. Biberoğlu K : Reversibiliteye göre tüp ligasyon tüp ligasyon tipleri ve hasta
  profilleri S.S.Y.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Johns Hopkins Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri. Hacettepe Üniversitesi ve GATA işbirliğiyle.11-22 Kasım 1985,Ankara
 14. Biberoğlu K :Konservatif pelvik mikrocerrahide Mikrocerrahinin yeri. S.S.Y.B Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması genel Müdürlüğü,Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu. Johns Hopkins Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri, Hacettepe Üniversitesi ve GATA işbirliğiyle.11-22 Kasım 1985, ANKARA
 15. Biberoğlu K :Operatif Laparoskopi S.S.Y.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Endoskopi Kursu, 24 Şubat-14 Mart 1986 Zeynep Kamil Doğumevi, İstanbul
 16. Biberoğlu K : Tüp ligasyonlarının mikrocerrahi ile reversibilitesi S.S.Y.B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Endoskopi Kursu, Şubat-14 Mart 1986 Zeynep Kamil Doğumevi, İstanbul
 17. Biberoğlu K : Operatif laparaskopi. S.S.Y.B Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Endoskopi Kursu, Haziran 1986, Ankara
 18. Biberoğlu K : Tüp ligasyonlarının mikrocerrahi ile reversibilitesi S.S.Y.B.Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müürlüğü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için Jinekolojik Endoskopi Kursu, Haziran 1986, Ankara
 19. Biberoğlu K : Menopoz. Türk Hemşireler Derneği, 22.Hemşirelik Haftası Kutlama Semineri 12-18 Mayıs 1986, Ankara
 20. Biberoğlu K : İnfetilitenin tıbbi, psişik ve sosyal yönleri Türk Hemşireler Derneği, 22.Hemşirelik Haftası Kutlama Semineri, 12-18 Mayıs 1986, Ankara
 21. Biberoğlu K, Uygur C : İnfertilite sonrası gebeliklerin prognozu. Türk Tıp derneğinin 130.Kuruluş Yıldönümü Kongresi, “Tıpta Yenilikler” 23-24 Eylül 1986
  İstanbul Üni. Tıp Fak., Çapa-İstanbul
 22. Biberoğlu K : Ovulasyon indüksiyonunda folikül ultrasonografisi Türk Tıp Derneğinin 130. Kuruluş Kongresi. “Tıpta Yenilikler” 23-24 Eylül 1986, İstanbul Üni. Tıp Fak., Çapa, İstanbul
 23. Biberoğlu K : Primer amenore olgularına rasyonel yaklaşım. Türk Tıp Derneğinin 130.Kuruluş Yıldönümü Kongresi, “Tıpta Yenikler” 23-24 Eylül 1986, İstanbul Üni.Tıp Fak. Çapa, İstanbul
 24. Biberoğlu K :Tübal gebeliklerin tedavisinde Mikrocerrahi, ve Sistemik ilaç denemesi yöntemleri Türk Tıp Derneğinin 130.Kuruluş Yıldönümü Kongresi “Tıpta yenilikler” 23-24 Eylül1986, İstanbul Üni.Tıp Fak, Çapa, İstanbul
 25. Biberoğlu K: Hirsutizm tedavisinde Dexamethasone’un Yeri. Türk Tıp Derneğinin 130.Kuruluş Yıldönümü Kongresi “Tıpta Yenilikler” 23-24 Eylül 1986, İstanbul Üni. Tıp Fak. Çapa , İstanbul
 26. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö, Bayhan H : Bone mineral content in Türkish postmenopausal women. Third International symposium on Osteoporosis. 14-20 October 1990 Copanhagen, Denmark
 27. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö, Bayhan H : Bone mineral content in young women with primary amenorrhea.. Third International symposium on Osteoporosis. 14-20 October 1990. Copanhagen, Denmark
 28. Biberoğlu K, Gürsoy R, Yıldız A : The routine human chorionic gonadotropin (hCG) supplementation during the luteal phase and the pregnancy wastage rates in ovulation induction cycles. Second Congress of the International Society of Gynec.Endocrinology 18-23 March 1990 Jeruselam, Israel.
 29. Biberoğlu K: Polikistik over sendromunun güncel değerlendirilmesi. 1.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.İstanbul Üniv.Tıp Fak, Eylül 1990 İstanbul
 30. Biberoğlu K : Endometriosis’in tıbbi ve cerrahi tedavisi. Ege Jinekoloji Derneği Paneli, 20 Nisan 1990 Atatürk Kültür Merkezi, İzmir
 31. Biberoğlu K :Vajinal Kandidiasis tedavisinde gelişmeler-Fluconazole. 19 Kasım 1990-Hilton Oteli Ankara
 32. Biberoğlu K : Vajinal Kandidiasis tedavisinde gelişmeler-Fluconazole. 20 Kasım 1990-Sheraton Oteli İstanbul
 33. Biberoğlu K : Vajinal Kandidiasis tedavisinde gelişmeler-Fluconazole. 21 Kasım 1990-Atatürk Kültür Merkezi İzmir
 34. Biberoğlu K :Androjenik hormon analizleri ve klinik endikasyonları. Menstruel Siklus ve Hormon Analizleri Sempozyumu.28-30 Mart 1990 Kuşadası, AYDIN
 35. Biberoğlu K :Ovulasyon indüksiyonu sırasında menstrüel siklus. Menstrüel siklus ve hormon Analizleri Sempozyomu .28-30 Mart 1990 Kuşadası, Aydın
 36. Biberoğlu K, Gürsoy R, Yıldız A : Treatment of estrogen-dependent gynecological disorders with the gonadotropin releasing hormone agonist buserelin. Int. Gynec. Endocrinol.Congr.March 1991 Madonna Di Campiglio, Italy
 37. Karabacak RO, Biberoğlu K : Underwater laparoscopy and its place in practice . 3 rd. Congress of Obst. Gynec. Abstract book. A11, pg.7 “video presentation” 7-11 Sept.1992, İzmir
 38. Biberoğlu K : İnfertilite’de tanı yöntemleri. GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı Mezuniyet sonrası semineri 17.3.1993 Ankara
 39. Biberoğlu K: Nedeni açıklanamamış infertilite tanısı nasıl konulmalıdır?
  Uluslararası Yardımcı Üreme Teknikleri, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite’de
  son gelişmeler Kongresi Mayıs 1993 Göreme,Kapadokya
 40. Karabacak RO, Biberoğlu K : Endo GIA ile laparoskopik staple histerektomi.
  Uluslararası Yardımcı Üreme teknikleri, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilitede Son Gelişmeler Kongresi,“Video presentation” 19-23 Mayıs 1993 Göreme, Kapadokya
 41. Biberoğlu K: İzah edilemeyen infertilite olgularında yaklaşım. Ankara Üniv.Tıp Fak. Mez.sonrası Semineri 16.3.1994 Ankara
 42. Biberoğlu K : Postmenapozal osteoporoz. Sevgi Hast. Semineri 2.12.1994 Ankara
 43. Biberoğlu K :İnfertilite tanı ve tedavisinde yeni görüş ve gelişmeler. Panel:TÜBİTAK Genel Merkezi 7.5.1994 Ankara
 44. Biberoğlu K : İnfertilitede tanı ve yöntemleri. Gazi Üniv.Tıp Fak.Mez.Sonrası Semineri 10.3.1994 Ankara
 45. Biberoğlu K : Tübal gebelikte tıbbi tedavi ve cerrahi Kongresi, Hacettepe Üni.
  15-18 Eylül 1994 Ankara
 46. Kahraman S, Delilbaşı L, Özgür S, Biberoğlu K, Alataş C, Balaban B, Schogsman R, Van der Zwalmen P, Nijs M : New treatments for severe male infertility, ICSI, MESA and TESA. XI. Annual Meeting of ESHRE. June 28-July 1,1995 Hamburg, Germany
 47. Kahraman S, Özgür S, Delilbaşı L, Biberoğlu K, Alataş C, Balaban B : Microsurgical sperm aspiration and ICSI in obstructive azoospermic males. II. Congress on Andrology, May 17-20, 1995 İstanbul
 48. Kahraman S, Delilbaşı L, Biberoğlu K, Alataş C, Özgür S, Balaban B : Turkey’s first ICSI application and results in severe male infertility. II. Congress on Andrology, May 17-20, 1995, İstanbul
 49. Kahraman S, Özgür S, Delilbaşı L, Biberoğlu K, Alataş C, Balaban B : Testicular sperm extraction and ICSI in secratory azospermic males: First application in Turkey, II. Congress on Andrology, May 17-20, 1995, İstanbul
 50. Biberoğlu K: Türkiye’deki ICSI, MESA, TESA uygulamaları. XII. Jineko-Patoloji Kongresi- İnfertilite ve Endoskopi Zeynep Kamil Hastanesi 25-27 Mayıs 1995, İstanbul
 51. Biberoğlu K :Hiperprolaktinemide medikal tedavideki son gelişmeler. 18.05.1995 Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara
 52. Biberoğlu K :Türkiye’de ilk mikroenjeksiyon uygulamaları. 1.6.1995 Gazi Üni.Tıp Fak. Kadın Doğum A.B.D., Ankara
 53. Kahraman S, Vicdan K, Özgür S,Taşdemir M, Taşdemir I, Işık A, Polat G, Özgür O, Biberoğlu K :High fertilization rate with spermatid stages permatozoa with TESE and ICSI in a non-obstructive azospermic couple: a case report. 12 annual meeting of ESHRE June 30-July 3 1996 Maastricht, The Netherlands
 54. Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Taşdemir I, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K :Fertility with testicular sperm extraction and ICSI in non-obstructive azospermic males. 12 Annual meeting of ESHRE June 30-July 3, 1996 Maastricht, The Netherlands
 55. Kahraman S, Taşdemir I, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K : Successful fertilization and pregnancy with ICSI in a case with globozoospermia.
  12 Annual meeting of ESHRE June 30-July 3, 1996 Maastricht, The Netherlands
 56. Taşdemir I, Kahraman S, Taşdemir M, Özgür S, Vicdan K, Işık A, Biberoğlu K :Pregnancy after testicular sperm extraction and ICSI with totally immotile spermatozoa lacking dynein arm: a case report. 12 annual meeting of ESHRE.
  June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 57. Taşdemir M, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir I, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K : High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and ICSI in obstructive and non-obstructive azospermia. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 58. Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K: Fertilization after testicular sperm extraction and ICSI in a case with
  no vital spermatozoa in the ejaculate. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht, The Netherlands
 59. Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Biberoğlu K : Outcome of ICSI with totally morphologically abnormal spermatozoa. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 60. Kahraman S, Taşdemir M, Taşdemir I Vicdan K, Özgür S, Polat G,Işık A, Biberoğlu K :Pregnancied achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with ICSI in men with totally immotile or initially spermatozoa in the ejaculate. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 61. Işık A, Kahraman S, Vicdan K, Taşdemir M, Taşdemir I, Polat G , Denizhan O, Biberoğlu K : The impact of oocyte quantity on pregnancy outcomes in ICSI cycles. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 62. Taşdemir M, Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Biberoğlu K : Effect of pentoxifyline on immotile testicular spermatozoa. 12 annual meeting of ESHRE. June 30-July 3,1996 Maastricht,The Netherlands
 63. Kahraman S, Özgür S, Işık A, Vicdan K, Özgür O, Polat G, Şamlı M, Biberoğlu K : A comparison of vitality and fertility by using testicular and ejaculated sperm for ICSI in the case of totally immotile spermatozoa in the ejaculate. Intracytoplasmic sperm injection: Basic and clinical aspects. Sept.20-21 1996 Thessaloniki, Greece
 64. Kahraman S, Işık A, Vicdan K, Özgür S, Özgün O, Şamlı M, Polat G, Biberoğlu K : A healthy birth by using immotile testicular sperm in a case with totally immotile ejaculated sperm before and after percoll gradients. Intracytoplasmic sperm injection: Basic and clinical aspects. Sept.20-21, 1996 Thessaloniki, Greece
 65. Kahraman S, Işık A, Vicdan K, Özgür S, Polat G, Şamlı M, Biberoğlu K : A comparison of two methods to obtain spermatozoa with testicular sperm extraction in obstructive and non-obstructive azospermia percoll gradients and precipitated sperm suspension after centrifuge. Intracytoplasmic sperm injection: Basic and clinical aspects. Sept.20-21, 1996 Thessaloniki, Greece
 66. Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD, Polat G, Tavukçuoğlu Ş, Kaba A, Biberoğlu K :Two pregnancies obtained by using late stage spermatids in a microinjection program. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecelogy May 15-19, 1996 İstanbul, Turkey
 67. Kahraman S, Tüzün C, Vicdan K, Işık A, Özgün OD, Polat G, Biberoğlu K :The results of antenatal screening for fetal abnormalities in pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection. International Congress on “Recent advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techiques in gynecology. May 15-19 ,1996 Istanbul, Turkey
 68. Kahraman S, Özgür S, Işık AZ, Vicdan K, Şamlı M, Kaba A, Tavukçuoğlu, Özgün OD, Polat G, Biberoğlu K:The producedure to obtain testicular or epididymal spermatozoa assessment vitality with Eosin-Y test and erythrolysis procedure of testicular sample: A video presentation. International Congress on “recent
  advances and controversies in reproductive endocrinology, infertility, assisted reproductive technologies, gynecologic endoscopy and new diagnostic techniques in gynecology. May, 15-19, 1996 Istanbul, Turkey
 69. Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgür S, Polat G, Şamlı M, Erdemir E, Kaba A, Tavukçuoğlu Ş, Biberoğlu K:The use of Eosin-Y test to assess sperm viality in ejaculated and testicular sperm in totally immotile spermatozoa in the ejaculate.
  1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 70. Tüzün C, Vicdan K, Kahraman S, Işık AZ, Şamlı M, Özgün OD, Polat G, Biberoğlu K :The frequency of chromosomal abnormalities in infertile males with azospermia and oligoasthenoteratozoospermia: A preliminary study. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 71. Kahraman S, Vicdan K, Işık AZ, Özgün OD, Polat G ; Şamlı M, Biberoğlu K : The predictive value of a single beta-human chorionic gonadotropin level in pregnancies achieved by ICSI. 1.Uluslararası Jinekoloji ve obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 72. Kahraman S, Vicdan K, Işık AZ, Polat G, Özgün OD, Biberoğlu K :Clomiphene citrate challenge test in the assessment of ovarian reserve before intracytoplasmic
  sperm injection. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongre, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 73. Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD, Polat G, Şamlı M, Biberoğlu K : Results of intracytoplasmic sperm injection in patients with globozoospermia. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,2-6 Haziran 1996, Antalya
 74. Vicdan K, Kahraman S, Işık AZ, Özgün OD, Polat G, Kaba A, Biberoğlu K : The combined use of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection in male and unexplained infertility. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Haziran 1996, Antalya
 75. Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD; Polat G, Tavukçuoğlu Ş, Kaba A,
  Biberoğlu K :Fertilization and embryo transfer with intracytoplasmic sperm injection in patients with tail stump syndrome. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 76. Kahraman S, Polat G, Işık AZ, Vicdan K, Özgün OD, Taşdemir I, Taşdemir M, Biberoğlu K:Embriyo transferini takiben transfer kataterinden izole edilen mikroorganizmalar ve gebelik oluşumuna etkileri. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 77. Tüzün C, Danışman N, Kahraman S, Işık AZ, Vicdan K, Polat G, Özgün OD, Biberoğlu K :Kromozom anormalilerinin amniotik sıvı hücre kültürü ile prenatal tanısı. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1996, Antalya
 78. Biberoğlu K: Androlojide dün, bugün, yarın. 1.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1996 Antalya
 79. Biberoğlu K :Erkek infertilitesinde kadın faktörü. İnfertilite tanı ve tedavisinde yeni görüş ve gelişmeler paneli,3-9 Mart 1996 Tübitak,Ankara
 80. Biberoğlu K :Myoma uteri ve endometriozis olgularında uzun dönemli GnRH
  analog kullanımı ve çeşitli add-back uygulamaları. Uluslararası Üreme Endokrinolojisi, İnfertilitede Son Gelişmeler Kongresi 15-19 Mayıs 1996 İstanbul
 81. Biberoğlu K :Endometriozis tedavisinde yenilikler. İnfertilitede Son Gelişmeler Kongresi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 11-13 Ekim 1996 İstanbul
 82. Biberoğlu K :Ovaryen rezerv. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Ankara Üniv.Tıp Fak.18 Aralık 1996 Ankara
 83. Biberoğlu K :Yüksek ART teknolojisi ve androloji; dünden yarına. Mezuniyet sonrası eğitim programı. Hacettepe Ün.Tıp Fak. 8 Ekim 1996 Ankara
 84. Kahraman S, Vicdan K, Nuhoğlu A, Danışman N, Işık A, Taşdemir M, Polat G, Özgür O, Biberoğlu K :ICSI yöntemi ile elde edilen çoğul gebeliklerde embryo redüksiyon uygulamaları ve sonuçları. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Sheraton Oteli, Ankara
 85. Kahraman S, Vicdan K, Işık A, Taşdemir M, Polat G, Özgün O, Biberoğlu K : Mikromanipulasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. 5.Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Sheraton Oteli, Ankara
 86. Işık AZ, Kahraman S, Vicdan K, Alabeyoğlu L, Özgün OD, Polat G, Biberoğlu K : Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are found to be effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in a relatively large group of high risk patients in an in vitro fertilization program. X. World Congress on In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction, May 24-28,1997, Vancouver, Canada
 87. Kahraman S, Sözen E, Vicdan K, Polat G, Özgün OD, Evrenkaya T, Özgür S, Dirican K, Özbiçer T, Alabeyoğlu L, Biberoğlu K : Fertility after intracytoplasmic round and elongated spermatid injection in males with obstructive azoospermia. X. World Congress on In Vitro Fertilization and Assisted Reproduction, May 24-28, 1997, Vancouver, Canada
 88. Kahraman S, Sözen E, Polat G, Özgün OD; Özbiçer T, Dirican K, Özgür S, Biberoğlu K : Evaluation of viaity in testicular and ejaculated sperm for intracytoplasmic sperm injection in the case of totally immotile spermatozoa in the ejaculate. X. World Congress on in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. May 24-28, 1997 Vancouver, Canada
 89. Kahraman S, Özgün OD, Polat G, Sözen E, Özbiçer T, Dirican K, Özgür S, Biberoğlu K:Fertility achieved with testicular and ejeculated spermatozoa in combination with intracytoplasmic sperm injection in males with totally or initally immotile spermatozoa in the ejaculate. X. World Congress on in Vitro fertilization and Assisted Reproduction. May 24-28, 1997 Vancouver,Canada
 90. Biberoğlu K :Prognostic factors in ART. 4th.International Congress of Obstetrics and Gynecology. September 1-5, 1997, Princess Hotel, İzmir
 91. Kahraman S, Özden S, Polat G, Özgün OD, Sözen E, Özbiçer T, Dirican K, Özgür S, Biberoğlu K: Ejakulatında total immotil veya initially immotil spermleri olan erkeklerin testis ve ejakulat spermleri kullanılarak yapılan intrastoplazmik sperm enjeksiyonu fertilizasyon oranları. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-5 Nisan 1997 İstanbul
 92. Kahraman S, Akaru C, Polat D, Tüzün C, Özgün OD, Sözen E, Özbiçer T, Dirican K, Özden S, Biberoğlu K :Pinhead, megalohead ya da multipl kuyruklu çok ciddi morfolojik anomalili spermatozoalar ile fertilizasyon : Muhtemel hiperhaploid sperm örnekleri. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-5 Nisan 1997 İstanbul
 93. Kahraman S, Özden S, Polat G, Sözen E, Özgün OD, Özbiçer T, Dirican K, Özgür S, Biberoğlu K :Ejakülatında total veya inially immotil sperm bulunan vakaların intrastoplazmik sperm enjeksiyonu için kullanılacak testiküler ve ejakülat sperm vitalitelerinin karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-5 Nisan 1997 İstanbul
 94. Kahraman S, Tüzün C, Sözen E, Polat G, Özgün OD, Akarsu C, Özden S, Özbçer T, Özden B, Biberoğlu K :Preimplantasyon dönem embryosunda blastomer biyopsisi ve gonozomal kromozom anomalileri ile X’e bağlı çekinik hastalıkların ekartasyonu için seks kromozomlarının flourescence in-situ hybridization yöntemi ile eş zamanlı incelenmesi. 2.Ulusal Kadın Doğum Günleri,1-4 Mayıs 1997 Diyarbakır
 95. Kahraman S, Akarsu C, Şamlı M, Evrenkaya T, Polat G, Dirican K, Biberoğlu K : Testiküler sperm ekstraksiyonu ile sperm eksraksiyonu ile sperm elde edilemeyen non-obstrüktif azospermik olgularda eş zamanlı testis tüm histopatolojik durumunu
  yansıtır mı? Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs 1997 Antalya
 96. Polat G, Kahraman S, Sözen E, Özbiçer T, Özden B, Özgün OD, Akarsu C, Özden S, Biberoğlu K : Embryo dondurma çözme işlemleri sonrasında viabilite, klivaj ve gebelik oranları; ilk sonuçlar. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs 1997 Antalya
 97. Biberoğlu K :Ovaryan Rezerv. II.Ulusal Kadın Doğum Günleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-4 Mayıs 1997 Diyarbakır
 98. Biberoğlu K : Endometriozis tanı ve tedavisinde son görüşler. Ankara Numune Hastanesi Bilimsel Toplantıları, 21 Şubat 1997 Ankara
 99. Biberoğlu K:The place of glucocorticoids in ovulation induction in PCOS revisited. International Congress on “Ovulation induction and Menopause- 98” 20-24 Mayıs 1998 Side-Antalya
 100. Biberoğlu K :Oral kontraseptifler ve Jinekolojik kanserler. 6.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 11-15 Ekim 1998, Hotel Bilkent, Ankara
 101. Biberoğlu K :Hiperandrojeniam tedavisinde alternatif; Dexamethasone. Gazi Üniv.Tıp Fak. Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Mezuniyet sonrası Eğitim Konferansı
  Kasım 1998 Ankara
 102. Biberoğlu K :Diagnosis and clinical value of ovarian reserve in patients undergoing ART. V. International Congress of Obstetrics and Gynecology May 5-8, 1999 Hilton Oteli İzmir
 103. Biberoğlu K :Erkek infertilesi-ART hasta seçimi GÜTF Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri 1.10.1999 Ankara
 104. Biberoğlu K :Disfonksiyonel Uterin kanama tanı ve tedavisi, II.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 3-7 Ekim 1999 Sirene City, Belek, Antalya
 105. Biberoğlu K :Hiperandrojenik infertil kadınlarda Dexametason’un etkinliği Başkent Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. Doğum A.B.D. Seminer Programı 13.01.2000 Ankara
 106. Biberoğlu K :Erkek infertilitesinde yardımcı üreme teknikleri. Gazi Üni.Tıp Fak.Üroloji Anabilim Dalı Seminer Programı, 11.2.2000 Ankara
 107. Biberoğlu K :Erkek infertilitesinde yardımcı üreme tekniklerine hasta seçimi.
  Ankara Üroloji Derneği Sheraton Oteli, 11.2.2000 Ankara
 108. Biberoğlu K :Polikistik over sendromunun geç dönem riskleri. 21.yüzyılda üreme sağlığı Endoskopik Cerrahi Kongresi 14-17 Eylül 2000 Kuşadası, Türkiye
 109. Biberoğlu K :Kanıta dayalı tıp açısından erkek infertilitesinin tedavisi; Geleneksel yöntemlere karşın Yardımcı Üreme Teknikleri, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilitede Kanıta Dayalı Tıp Kongresi, 27-30 Ekim 2000, Sheraton Oteli, Ankara
 110. Biberoğlu K :İnfertilite hastasına tanısal yaklaşım: Kanıta dayalı tıp verileri.
  Gazi Üni.Tıp.Fak. 1.12.2000 Ankara
 111. Biberoğlu K :Polikistik over sendromunda geç dönem riskleri. 21.yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. 14-17 Eylül 2000 Kuşadası, Türkiye
 112. Biberoğlu K, Erdem A, Erdem M, Karabacak O, Gürsoy R : Low dose dexamethasane : An alternative to The treatment of hyperandrogenic infertility.
  56th.Annual meeting of the American Society for Reproductive Medicine. October 21-26.2000 San Diego, California, USA
 113. Biberoğlu K :Fonksiyonel hipotalamik kronik anovulasyon. Gazi Üniv.Tıp Fak. 3.11.2000 Ankara
 114. Biberoğlu K :Ovaryen stimülasyon, antagonistli protokoller, soft protokol. 1.Ulusal in Vitro Fertilizasyon Simpozyumu. 4-5 Kasım 2000 GATA, Ankara
 115. Biberoğlu K :PCOS’de tercih edilen tedavi yöntemi: CC, hMG, FSH Uluslararası Üreme Sağlığı Kongresi 3-6 Mayıs 2001, Mirage Park Resort, Kemer, Antalya
 116. Nas T., Çelik H.H., Onan A.,Gürsoy R., Karabacak O., Biberoğlu K., Himmetoğlu Ö.: An ultrastructural comparison of different hormone replacement therapy regimens on post-menopausal endometrium. 17th. annual ESCHRE. meeting, July 1-4.2001 Lausanne,Switzerland
 117. Biberoğlu K :İnfertilitede tanıya optimal yaklaşım. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 30.5-03.06.2001,Kemer Antalya
 118. Biberoğlu K :Menopoz Endokrinolojisi Kırıkkale Tıp Fak.Menopoz Kongresi 12.4.2002 Kırıkkale
 119. Biberoğlu K :Selektif estrojen reseptör Modülatör- Jinekolojik kanser ilişkisi, VIII. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi, 1-5 Mayıs 2002 Antalya
 120. Biberoğlu K :Amenorelere Güncel Yaklaşım” Selçuk Üni.Tıp Fak.1-2 Haziran 2002 Konya
 121. Nas T, Oc A., Gürsoy R, Biberoğlu K, Maral I : “ Microalbuminuria among estrojen users and non-users after surgical menopause” The 10th. World Congress on the Menopause June 10-14, 2002 Berlin-Germany
 122. Biberoğlu K :Polikistik over sendromu tanısı Zekai Tahir Burak Doğumevi. 13 Haziran 2002 Ankara
 123. Biberoğlu K :Menapoza güncel bakış Hacettepe Üniv.Tıp Fak.22.06.2002 Ankara
 124. Biberoğlu K :Menopoz Endokrinolojisi –İntrakrinoloji II. Uluslararası menopoz-osteoporoz Kongresi 18-21 Eylül 2002, Conrad Otel İstanbul
 125. Erdem M, Erdem A, Biberoğlu E, Fener N, Yıldırım G, Tulumbacı Ö, Bayramoğlu K, Biberoğlu K : Postmenopozal osteoporoz Patogenezinde hiperlipideminin rolu:
  Serum lipid düzeyleri ile kemik Mineral yoğunluğunun karşılaştırılması I.Ulusal Osteropoz Kongresi 7-11 Ekim 2002 Atlantis Otel Belek, Antalya
 126. Biberoğlu K :Disfonksiyonel uterin kanamaya güncel yaklaşım Üreme Sağlığı Kongresi, Otel Ador Altınel, Tandoğan 26-29 Eylül 2002 Ankara
 127. Biberoğlu K :Hormon Replasman Tedavisinde Güncel yaklaşım X.Infertilite ve Üreme Kongresi 26-29 Ekim 2002 Sheraton Oteli, Ankara
 128. Biberoğlu K : Çağdaş Menopoz Tedavisi SSK.Ankara Doğumevi ve Kadın Sağlığı Eğitim Hastanesi 13.12.2002 Ankara
 129. Erdem M,Erdem A, Gürsoy R, Biberoğlu K : Dünya ve Türkiye perspektifinden bir üniversite merkezinin Yardımcı Üreme Teknikleri sonuçları. II Ulusal İn Vitro Fertilizasyon Sempozyumu, 24-27 Nisan 2002, GATA , Ankara
 130. Erdem M,Erdem A, Biberoğlu K, Gürsoy R, Karabacak O :Ultrasound measured ovarian volume is a better predictor of ovarian responsiveness to gonadotropins in IVF than basal and clomiphene citrate induced serum FSH and Inhibin B. 18 th annual meeting of ESHRE. 30 june-3 july 2002 Vienna, Austria
 131. Erdem A,Erdem M, Biberoğlu K, Gürsoy R :Age related changes in ovarian volume, Antral Follicle counts and basal FSH hormone levels:a comparison between
  normal fertile and infertile women. 18th annual meeting of ESHRE. 30 june-3 july 2002, Vienna, Austria
 132. Biberoğlu K :Hormon replasman tedavisine verilen bireysel cevapların nedeni
  6.Ulusal Kış Kongresi 15-18 ocak 2003, Uludağ,Bursa
 133. Biberoğlu K :ART sonuçları;Türkiye ve dünya verileri Yardımcı üreme teknikleri simpozyumu-II 5 Nisan 2003, Güven hastanesi,Ankara
 134. Biberoğlu K :SERM’ler:Meme kanseri önlenebilir mi? V.Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II.Üreme tıbbı-Tartışmalı konular ve çözümler Ortak Kongresi,16-20 mayıs 2003 Belek-Antalya
 135. Biberoğlu K :Selektif estrojen reseptör modülatörlerinin Jinekolojik kullanımları Mayıs 2003, Başkent Üniversitesi,Ankara
 136. Biberoğlu K:Seks steroidleri ve meme kanseri ilişkisi. Şubat 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 137. Biberoğlu K :Hormon replasman tedavisi,selektif estrojen reseptör modülatörleri ve meme kanseri Mart 2003, Ankara Üniversitesi ,Ankara
 138. Biberoğlu K :Türkiye’de ve dünyada yardımcı üreme teknikleri sonuçları 3-7 Mart 2004, Erzurum Atatürk Üniversitesi Palandöken kadın doğum kış kongresi.
 139. Biberoğlu K : HRT ve SERM‘lerin menopoz yönetimindeki yerleri 9 Nisan 2004, Seyhan Otel, Adana
 140. Biri A, Civelek E, Bozkurt N, Şardaş S, Biberoğlu K:Assessment of DNA damage in postmenopausal women under hormone replacement therapy. 20-25 Nisan 2004, 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi Belek, Antalya
 141. Biberoğlu K : Meme ve Kardiyovasküler sistem üzerine Hormon replasman tedavisi ve SERM etkileri 20-25 Nisan 2004, 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, Belek, Antalya
 142. Biberoğlu K :Osteoporoz tedavisinde Hormon Replasman tedavisinin yeri:Teorik ve Pratik etkinlik Eklem Hastalıkları ve Osteoporoz Kongresi. 18-24 Nisan 2004 Lymra Otel, Kemer, Antalya
 143. Biberoğlu K :Kadın İnfertilitesine tanısal yaklaşım 29 Nisan 2004 Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, Ankara
 144. Biberoğlu K :Estrojen-Projestin tedavisinin Endometrium ve Overe etkileri 6.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 3-5 Mayıs 2004, Mirage Park, Kemer, Antalya
 145. Biberoğlu K :Menopoz ve Androjenler 3.Uluslararası 6.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi. Mayıs 2004, Kremlin Palas,Aksu, Antalya
 146. Biberoğlu K :Meme Kanseri ve Kardiyovasküler Hastalıklar – Raloksifen ilişkisi
  3.Uluslararası 6.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi. Mayıs 2004, Kremlin Palas, Aksu, Antalya
 147. Biberoğlu K : Endometriosisle ilişkili pelvik ağrı yönetiminde medikal tedavi
  1.Uluslararası Türk Üreme tıbbı Kongresi 21-24 Eylül 2004, Swiss Otel, İstanbul
 148. Biberoğlu K : SERM ve Meme Kanseri Ankara Jinekoloji Derneği 30.Eylül 2004. Otel 2000, Ankara
 149. Biberoğlu K : Estrojen ve SERM lerin Kemik Mineral Dansitesine etkileri TİVAK 11.Ulusal ve 1. Türk-Fransız İnfertilite , Üreme Sağlığı Kongresi 30-03.Ekim 2004, Sheraton Oteli, Ankara
 150. Biberoğlu K : Menopoz ve Androjenler Mezuniyet Sonrası Eğitimi Hacettepe Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. Ve Doğum AD. 6 Ekim 2004 , Ankara
 151. Biberoğlu K : Meme Kanseri ve seks hormonları Fatih Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum AD 14 Ekim 2004, Ankara
 152. Biberoğlu K : İnfertiliteye optimal yaklaşım Gazi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast ve Doğum AD 15 Ekim 2004, Ankara
 153. Biberoğlu K : Menopozdan olumsuz etkilenen organ ve doku sistemleri Hacettepe Kadın Doğum Günleri 4-6 Kasım 2004, Ankara
 154. Biberoğlu K : Kemik kalitesi-HRT & Serm’ler Osteoporoz tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Sempozyumu ve klinik dansitometri sertifika kursu. 3-5 Aralık 2004 Bilkent Otel, Ankara
 155. Biberoğlu K : Seks Steroidleri ; Meme, Over, Endometrium etkileri. 10 Aralık 2004 Gazi Üni.Tıp Fak.Kadın Doğum AD
 156. Biberoğlu K. Raloksifen:Kemik ve kemik ötesi etkileri. 18 Mart 2005 Denizli
 157. Biberoğlu K. Raloksifen:Kemik ve kemik ötesi etkileri. Nisan 2005 Eskişehir
 158. Biberoğlu K. Çoğul gebelik ve kontrollu ovaryen hiperstimülasyon. Ulusal Perinatoloji – Çoğul Gebelik Kongresi. 9-13 Nisan 2005 Askeri Müze ve Kültür Merkezi, İstanbul
 159. Biberoğlu K. Osteroporoz tedavisinde SERM/lerin yeri. III.Osteoporoz ve osteoartrit Kongresi. 20-24 Nisan 2005, Antalya
 160. Biberoğlu K. SERM’lerin meme, kardiyovasküler ve diğer kemik ötesi etkileri. III.Osteoporoz ve osteoartrit Kongresi. 20-24 Nisan 2005, Antalya
 161. Biri A, Yurtcu E, Çiftci B, Ergun MA, Gürsoy R, Biberoğlu K. Apoptosis determined in Raloxifene treated post-menopausal women. (Poster presentation) Obstetrics and Gynecology Supplement 1. Volume 271, s 101, May 2005
 162. Biberoğlu K. Osteoporotik postmenopozal kadınlarda Raloksifen’in kemik ötesi etkileri. 10 Haziran 2005, Green Park Hotel, İstanbul
 163. Biberoğlu K. İnfertilite tedavisi ve çoğul gebelikler. Gazi Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. Doğum AD. 18 Eylül 2005. Ankara
 164. Biberoğlu K. Menopoz ve androjenler. 2.Ulusal Osteoporoz Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2005. Port Royal Resort Hotel, Beldibi, Antalya
 165. Biberoğlu K. Yardımcı Üreme Teknikleri- Endometriosis Workshop, 30 Eylül-2 Ekim 2005. Rixos Hotel Premium, Belek, Antalya
 166. Biberoğlu K. Pre- ve post-operatif inceleme ve bakım. Gazi Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. Ve Doğum AD. 07 Ekim 2005. Ankara
 167. Biberoğlu K. Jinekolojik Endokrin olgularına klinik yaklaşım –olgu sunu ve tartışmaları. Etlik Kadın ve Doğum Hastanesi. 02 Aralık 2005
 168. Biberoğlu K. Endometriosis ilişkili pelvik ağrı tedavisi – Kanıta dayalı tıp verileri. Hacettepe Üni.Tıp Fak. Kadın Hast. Ve Doğum AD. 06 Aralık 2005. Ankara
 169. Biberoğlu K. Yaşlanan kadın. Geriatri ve Gerontoloji Kursu. 23-28 Ocak 2006. Gordion Otel, Kavaklıdere. Ankara
 170. Biberoğlu K. Postmenopausal hormones. Adult women’s health and medicine Project. International menopause society. Curriculum Council meeting. Ramada Hotel, İstanbul. March 24-26, 2006
 171. Biberoğlu K. The systemic effects of menopause. Geriatrics 2006. International Congress of Elderly Health. April 02-06, 2006 Hilton Hotel- Convention Center, Istanbul, Turkey
 172. Biberoğlu K. Endometriosis ile ilgili adli sorunlar. Jinekoloji ve Obstetrikte Adli sorunlar Kongresi. 13-15 Nisan 2006, Bilkent Otel, Ankara
 173. Biberoğlu K. Osteoporoz tedavisi-Kime, hangi ilaç ? 4.Osteoporoz ve osteoartrit kongresi. 19-23 Nisan 2006, Titanik otel, Antalya
 174. Biberoğlu K. Estrojen – meme kanseri ilişkisi. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23-26 Nisan 2006, Titanik otel, Antalya
 175. Biberoğlu K. Strontium Ranelate’ın etki mekanizması. Satelit simpozyum, 5.Ulusal Jinekoloji Kongresi. 16-21 mayıs 2006, Kervansaray Oteli, Antalya
 176. Biberoğlu K. İn vivo ve İn vitro sikluslarda Çoğul gebelikleri önleme stratejileri. Ankara Jinekoloji Derneği, 23.05.2006, Ankara
 177. Biberoğlu K. Strontium Ranelate- Yeni bir tedavi alternatifi. 25.05.2006, Türk Japon Vakfı, Ankara
 178. Biberoğlu K. Gerontoloji kapsamında yaşlanan kadın. Alumni 2006, Mezuniyet sonrası eğitim, 26.05.2006, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. R salonu. Ankara
 179. Biberoğlu K. İnfertilitede ovülasyon faktörü. Türk Üreme Endokrin- İnfertilite Derneği10.06.2006, Grand Zorlu Otel, Trabzon
 180. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K:The effect of hormone replacement therapy on serum copper levels. 7th.European Congress on Menopause, 3-7 june 2006, İstanbul, Turkey
 181. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K :The effect of hormone replacement therapy on homocysteine levels. 7th.European Congress on Menopause, 3-7 june 2006, İstanbul, Turkey
 182. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K :The effect of menopause on serum copper concentrations and its relation with homocysteine, apolipoprotein A and apolipoprotein B levels. 7th.European Congress on Menopause, 3-7 june 2006, İstanbul, Turkey
 183. Biri A, Yücel A, Korucuoğlu Ü, Çiftçi B, Buyrukçu BA, Biberoğlu K:The effect of Raloxifene treatment on immune system 7th. European Congress on Menopause, 3-7 june 2006, İstanbul, Turkey
 184. Biberoğlu K. Oral ovülasyon indüksiyonu ajanları. VII. Geleneksel Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim Günleri. 31 Ağustos 2006, Ankara
 185. Biberoğlu K. Yeni jenerasyon bisfosfonatlar. II.TSRM kongresi. 7-10. Eylül 2006. Port Royal Sun Gate, Kemer, Antalya
 186. Biberoğlu K. Yardımcı Üreme Teknikleri, yanlış uygulamaları ve komplikasyonları – Etik ve Moral yönleri. II. TSRM kongresi. 7-10. Eylül 2006. Port Royal Sun Gate, Kemer, Antalya
 187. Biberoğlu K. Hiperandrojenizm, hirsutizm: Polikistik Over sendromu – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, 03.11.2006 İzmir
 188. Biberoğlu K. Postmenopozal kadında kardiyovasküler hastalıklara Kadın Doğumcu açısından Bakış. Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 07. 11. 2006. Ankara
 189. Biberoğlu K. Kemik kalitesi, Osteoporoza pratik yaklaşım. XII. TİVAK Kongresi. 10-12.11.2006 Sheraton Oteli, Ankara
 190. Biberoğlu K. Kadın Sağlığı ve Menopoz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. 20.11.2006 Ankara
 191. Biberoğlu K. Gerontoloji- Yaşlanan Kadın. Gazi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast.ve Doğum AD. Ankara 19 Ocak 2007
 192. Biberoğlu K. Profilaktik HPV Aşısı Uygulamaları : Jinekolojik Bakış Açısı. HPV Enfeksiyonları ve HPV Aşıları Sempozyumu. 17 Mart 2007. Swiss The Bosphorus Otel, İstanbul
 193. Biberoğlu K. Jinekolojik Endokrin Sorunlara Pratik Yaklaşım- İnteraktif Tartışma. ZTB. Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ankara 29 Mart 2007
 194. Biberoğlu K. Selektif Estrojen Reseptör Modülatörleri- Osteoporoz ve diğer etkileri. İnteraktif Tartışma. Uzmanına Danış Oturumu. 21. Yüzyılda Osteoporoz Kongresi, Swiss Otel, Ankara. 6-8 Nisan 2007
 195. Biberoğlu K. Clinical approach to Gynecological endocrinological Problems. Annual meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM meeting). Gloria Golf Hotel, Antalya, Turkey. April 20-23, 2007
 196. Biberoğlu K. The treatment modalities for the prevention and treatment of osteoporosis Annual meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM meeting). Gloria Golf Hotel, Antalya, Turkey. April 20-23, 2007
 197. Biberoğlu K. Osteoporozda Kime Hangi Tedaviyi Vermeli? OSTEO 2007 Kongresi. Titanik Otel, Lara, Antalya 25-29 Nisan 2007
 198. Biberoğlu K. Thyroid Disorders and infertility 7th Congress of the Turkish- German Gynecological Assocation, Port Royal, Antalya, Turkey. May 16-20, 2007
 199. Biberoğlu K. A new alternative in treatment of postmenopausal osteoporosis: Ibandronate 7th Congress of the Turkish- German Gynecological Assocation, Port Royal, Antalya, Turkey. May 16-20, 2007
 200. Biberoğlu K. Hormone Therapy in the menopausal Women -the management of irregular bleeding. 7th National & 4th International Congress of Menopause & Osteoporosis. Adam and Eve Hotel. Antalya, Turkey. October 17-20, 2007.
 201. Biberoğlu K. Menopoz tedavisinde güncel durum. Etlik Kadın Hastalıkları ve durum. Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ankara. 14.11.2007
 202. Biberoğlu K. Tiroid Hormon bozuklukları ve infertilite. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Ankara. 11.01.2008
 203. Biberoğlu K. Osteoporoz tanı ve tedavisi. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Ankara. 24. 01. 2008
 204. Biberoğlu K. Kadın Doğum Hekimi açısından Osteoporoza yaklaşım. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Ankara. 07.03.2008
 205. Biberoğlu K. Osteoporoz tedavisinde alternatifler. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Ankara. 11.03. 2008
 206. Biberoğlu K. Tiroid Disfonksiyonu, İnferilite, Yardımcı Üreme Teknikleri. 2. İstanbul Üniversitesi Perinatoloji ve İnfertilite Günleri. 26-29 Mart 2008. Askeri Müze. İstanbul
 207. Biberoğlu K. İntrauterin İnseminasyon. Yuvarlak masa toplantısı. 8. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Günleri. Kremlin Palas, Antalya. 3-6 Nisan 2008
 208. Biberoğlu K. İn Vitro Fertilizasyon : Kime, Ne Zaman yapılmalı ?. 8. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Günleri. Kremlin Palas, Antalya. 3-6 Nisan 2008
 209. Biberoğlu K. The Current Updated Recommendations on Postmenopausal Hormone Therapy. Geriatrics 2008. International Congress on Geriatrics. April 6-8, 2008. Ela Quality Resort Hotel, Antalya, Türkiye
 210. Biberoğlu K. Yaşlı kadınların jinekolojik sorunları. Geriatri 2008 Kongresi Eğitim Kursu. 6-8 Nisan 2008. Ela Quality Resort Otel, Antalya, Türkiye
 211. Biberoğlu K. Postmenopozal Osteoporozda Yenilikler. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Günleri. 11-12 Nisan 2008. Malatya
 212. Biberoğlu K. IVF Öncesi Hasta Yönetiminde Over Rezervi nasıl değerlendirilmeli ve yönlendirilmeli? 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 17-20 Nisan 2008. Sheraton Oteli, Çesme, İzmir
 213. Biberoğlu K. Kanıta Dayalı Tıp Perspektifinden Güncel Hormon Tedavisi Önerileri. 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 17-20 Nisan 2008. Sheraton Oteli, Çesme, İzmir
 214. Biberoğlu K. Endometriosis tanı ve tedavisi. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008. Su Sesi Deluxe oteli, Antalya
 215. Biberoğlu K. Yaşlanan Kadın. Geriatri Gerontolojiğ Derneği Simpozyumu. Kırıkkale Üniversitesi. 11 Haziran 2008. Kırıkkale
 216. Biberoğlu K. Hormon Replasman Tedavisi, Kombine Oral Kontraseptif Haplar ve Kanser. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 17 Haziran 2008. Ankara
 217. Biberoğlu K. Polikistik Over Sendromu – tanısal parametrelerin kritik analizi. Üreme Tıbbında Güncel yaklaşımlar sempozyumu, Hilton Oteli, Ankara, 20-21 Aralık 2008
 218. Biberoğlu K. Polikistik over sendromunun tedavisi. İstanbul aylık IVF toplantıları. Plaza Oteli, İstanbul, 23 Aralık 2008
 219. Biberoğlu K. Postmenopozal dönemde osteoporotik kırık riski nasıl öngörülür? Kim, nasıl tedavi edilmeli? T.C. Sağlık Bakanlığı, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 14 Ocak 2009
 220. Biberoğlu K. Yaşlılarda cinsiyetle farklılaşan sağlık sorunları – yaşlanan kadın perspektifinden. 2. Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Kursu, 24-31 Ocak 2009, Otel 2000, Kavaklıdere, Ankara
 221. Biberoğlu K. Polikistik Over Sendromu – tanısal parametrelerin kritik analizi. Üreme Tıbbı Derneği III. Bölgesel Kursu. 14-15 Şubat 2009, İzmir
 222. Biberoğlu K. Postmenopozal osteoporoz tanı ve tedavisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günleri Kongresi (HUCOG 09). 11-13 Eylül 2009. Bilkent Otel, Ankara
 223. Biberoğlu K. Yaşlı sağlığında kadın cinsiyetine özgü sorunlar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Geriatri Derneği “Yaşlanan Kadın Sempozyumu”. 1 Ekim 2009. 75. yıl konferans salonu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 224. Biberoğlu K. Polikistik Over Sendromu etyopatofizyolojisi. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 1-4 Ekim 2009. Gloria Golf Resort, Antalya
 225. Biberoğlu K. Polikistik over sendromu tanısı. 2. Üreme Endokrinolojisi ve Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 3-6 Aralık 2009. Adana Hilton Otel, Adana
 226. Biberoğlu K. Geriatrik olgularda ürojinekolojik uygulamaların özellikleri. 2. Ankara Ürojinekoloji Günleri. 6-7 Şubat 2010 Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi, Ankara
 227. Biberoğlu K. Erken evre endometriosis yönetimi. 3. Uludağ Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Çalıştayı. 10-14 Şubat 2010, Almira Otel, Bursa
 228. Biberoğlu K. Adolesanlarda endometriosis tanı ve yönetimi. Endometriosis Adenomyosis Derneği ve TJOD İstanbul Toplantısı, 21 Şubat 2010. Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
 229. Biberoğlu K. Menopozun güncel yönetimi. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 12 Şubat 2010, Ankara
 230. Biberoğlu K. Polikistik Over Sendromu patogenez ve tanısı. Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD & Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu. 27-28 Şubat 2010, City One Hotel, Kayseri
 231. Biberoğlu K. Amenore. İstanbul Üreme Endokrinolojisi & IVF günleri. 9 Mart 2010. Point Otel, Barbaros, İstanbul
 232. Biberoğlu K. Endometriosis Tanı ve Tedavisi Paneli. Dr. Zekai Tahir Burak Günleri. 11-13 Mart 2010, Bilkent Oteli, Ankara
 233. Biberoğlu K. Yaşlanan kadın Yönetimi. Türk Geriatri Derneği 4. Ulusal yaşlı Sağlığı Kongresi. Hekimlere yönelik Temel Geriatri Kursu. 1-4 Nisan 2010. Crowne Plaza, İzmir
 234. Biberoğlu K. Yaşlanan kadın Yönetimi. Türk Geriatri Derneği 4. Ulusal yaşlı Sağlığı Kongresi. Geriatri Hemşireliği Kursu. 1-4 Nisan 2010. Crowne Plaza, İzmir
 235. Biberoğlu K. Patient friendly in vitro fertilization – take home messages. Safe, patient friendly and low cost IVF – A road to the future. International Congress of Turkish Private IVF Centers, April 22-25, 2010. Lares Park Rixos, Antalya, Turkey
 236. Biberoğlu K. Kimi tedavi etmeli? 8. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi. 28 Nisan – 2 Mayıs 2010, Mercur Otel, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 237. Biberoğlu K. Ne ile ve ne süreyle tedavi etmeli? 8. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi. 28 Nisan – 2 Mayıs 2010, Mercur Otel, Girne, Kıbrıs
 238. Biberoğlu K. Is there a role of metformin in the treatment of Polycystic ovary syndrome. International Symposium on Reproductive Medicine. PCOS, Ovulation Induction and Fertility Preservation: new Trends 2010. June 4-6, 2010, The Marmara Hotel, İstanbul, Turkey
 239. Biberoğlu K. Debate: Management of menopause. Should menopause be declared as a pathological state and therefore deserve treatment? Z. Shoham, Israel; No treatment is needed during menopause in asymptomatic women. K. Biberoğlu, Turkey. The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging (COLONGy), Barcelona, Spain, June 24-27, 2010
 240. Biberoğlu K. Asemptomatik erken postmenopozal dönemde hormon tedavisi verilmeli midir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Semineri. 17 Eylül 2010
 241. Biberoğlu K. Asemptomatik postmenopozal kadında hormon tedavisi verilmemelidir. Menopozda Güncel Durum 2010 Sempozyumu. 18-19 Eylül 2010, İstanbul
 242. Biberoğlu K. FRAX nedir ve nasıl değerlendirilmelidir? Menopozda Güncel Durum 2010 Sempozyumu. 18-19 Eylül 2010, İstanbul
 243. Biberoğlu K. Menopozun güncel tedavisi. Telekonferans. 24 Eylül 2010. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Samsun
 244. Biberoğlu K. Adolesanda endometriosis tanı ve yönetimi. 4. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 7-10 Ekim 2010, Rixos Sungate Port Royal resort, Antalya
 245. Biberoğlu K. Ovarian Endometriomas: Is surgery required?. The first Asian Conference on Endometriosis. October 16-17, 2010, Shangai, Republic of China
 246. Biberoğlu K. Chronic Pelvic Pain and combined Oral Contraceptive Pills. The Yaz Forum. October 22-23, 2010, Hyatt Regency, Istanbul
 247. Biberoğlu K. Polikistik Over sendromu Tanısı. 24 Kasım 2010, Sağlık Bakanlığı. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 248. Biberoğlu K. Endometriosisin doğal süreci ve klinik yönetimi. 23 Ocak 2011. Endometriosis ve Adenomyosis Derneği. Swiss Otel, Ankara.
 249. Biberoğlu K. Endometriomalarda cerrahi tedavi gerçekten gerekli midir? 28 Ocak 2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara
 250. Biberoğlu K. Yaşlanan Kadın. Türk Geriatri Derneği ve Ankara Tabip Odası ortak Temel Geriatri Kursu. 29-30 Nisan 2011, ATO. Ankara
 251. Biberoğlu K. Gender differences in Ageing (female aspect). International Institute on Ageing, Turkish Ministry of Health and Turkish Geriatric society. 3rd. Geriatrics and Gerontology Course. 2-8 May, 2011. İlci Otel, Maltepe, Ankara, Turkey
 252. Biberoğlu K. Gynecological problems of Elderly females. International Institute on Ageing, Turkish Ministry of Health and Turkish Geriatric society. 3rd. Geriatrics and Gerontology Course. 2-8 May, 2011. İlci Otel, Maltepe, Ankara, Turkey
 253. Biberoğlu K. Assessment of pain in women with endometriosis. 19 th. International Pelvic Pain Society Annual Scientific Meeting. 26-29 May, 2011, Ceylan Intercontinental Hotel, İstanbul, Turkey
 254. Biberoğlu K. Post-menopozal osteoporozda yeni ne var? TJOD Ankara Şubesi, 23 Haziran 2011, Ramada Otel, Ankara
 255. Biberoğlu K. Amenorrhea and spotting: causes and management. 2011 Mirena Expert Meeting Sept. 22, 2011 Berlin, Germany
 256. Biberoğlu K. Oral Kontraseptiflerde farklı formülasyonlar. Oral Kontraseptif Akademi, 1-2 Ekim 2011, The Marmara Oteli, Antalya
 257. Biberoğlu K. Kronik pelvik ağrı, ölçme değerlendirme ve yönetimi. III Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim, 2011, Cornelia Diamond Otel, Antalya
 258. Biberoğlu K. Osteoporoz tedavisinde formülasyonlar : dünü, bugünü, yarını.
  4. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 27-30 Ekim,2011, Gloria Golf Otel, Antalya
 259. Biberoğlu K. Projestinli kontraseptif kullananlarda anormal uterin kanama ve yönetimi. Kontraseptif Akademi. 02. Aralık 2011, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dekanlık, Ankara
 260. Biberoğlu K. Pelvik endometriosiste pelvik ağrı patofizyolojisi. Endometriosis Akademi. !7 Aralık 2011. Twin tree, Hilton, İstanbul
 261. Biberoğlu K. Oral kontraseptif haplar; farklı formülasyonlar ve estrojenler, yeni projestinler ve endikasyonlar. 23 Aralık 2011. TJOD. Kayseri şubesi, Novotel, Kayseri
 262. Biberoğlu K. Pelvik endometriosis; Epidemiyoloji, semptom ve bulgular, hastalık ve pelvik ağrı skorlamaları. Endometriosis Akademi. 17 Aralık 2011. Mövenpick Otel, İstanbul
 263. Biberoğlu K. Pelvik endometriosis; Prevalans, insidans, yüksek risk faktörleri, ve semptomlar. Endometriosis Akademi. 12 Şubat 2012. Grand Rixos Otel, Ankara
 264. Biberoğlu K. Kronik pelvik ağrı – patofizyoloji, klinik, yönetim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dekanlık Binası, 5. kat. 17 Şubat 2012. Beşevler, Ankara
 265. Biberoğlu K. Endometriosise bağlı ağrı tedavisi: Kime, hangi tedavi? 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 27-30 Eylül 2012, Çeşme, İzmir.
 266. Biberoğlu K. Postmenopausal hormone replacement treatment. 12th European Society of Endocrinology Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, October 19-21, 2012, Cornelia Diamond, Antalya, Turkey
 267. Biberoğlu K. Prevention of endometriosis. Is it possible? The 2nd Asian Conference on Endometriosis. November 9-11, 2012. Harbiye Military Museum and Culture Center, İstanbul, Turkey
 268. Biberoğlu K. Osteoporoz. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Cebeci kampusü, 14 Kasım 2012, Ankara
 269. Biberoğlu K. Endometriosis : Değişen kavramlar, doğru sanılan yanlışlar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 7 Aralık 2012, Ankara
 270. Biberoğlu K. Polikistik over sendromu ve insülin rezistansı. Her yönüyle PCOS simpozyumu. Ufuk Üniversitesi, 24.02.2013, Ankara
 271. Biberoğlu K. Polikistik over sendromu, insülin rezistansı ve tedavisi. Her yönüyle PCOS simpozyumu. Ege Üniversitesi, 31.03.2013, İzmir
 272. Biberoğlu K. Adolesanlarda Polikistik over sendromu. Her yönüyle PCOS simpozyumu. Park Zirve, 14.04.2013, Adana
 273. Biberoğlu K. Considerations in managing endometriosis. First annual MESGE Congress in conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy. 24-28 April, 2013. Su sesi Resort, Antalya Turkey
 274. Biberoğlu K. Değişen görüş ve kavramlarla endometriosis. TJOD 11. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi. 15-19 Mayıs 2013. Rixos Port Royal, Antalya
 275. Biberoğlu K. Individual fracture risk assessment:global variance. The World Congress Out Of Controversies in Gynecology, Infertility, and Perinatology. May30-June 2, 2013, Swissotel the Bosphorus. İstanbul, Turkey
 276. Biberoğlu K. Endometriosis konusunda değişen kavramlar. 1. Ankara Doğumevleri Kongresi. 6-9 Haziran 2013, Novotel, Trabzon.
 277. Biberoğlu K, Biberoğlu E. The medical and surgical treatment of endometriosis associated pain. SGI Summit Turkey. 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, September 5 – 8, 2013, İstanbul, Turkey
 278. Biberoğlu K, Biberoğlu E. Classification of endometriosis. SGI Summit Turkey. 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, September 5 – 8, 2013, İstanbul, Turkey
 279. Biberoğlu K. Tanıdan tedaviye endometriosis ve adenomyosis hakkında her şey (Panel). IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 26-29 Eylül 2013. Cornelia Diamond Resort, Belek, Antalya
 280. Biberoglu K. Considering current classification systems in endometriosis. In pre-congress course “ Changing the landscape of endometriosis management:an evidence-based treatment approach. 2nd European Congress on Endometriosis. Deep-infiltrating endometriosis – prevention or eradication?. 28-30 November 2013, Berlin, Germany
 281. Biberoglu K. How to get the diagnosis earlier of endometriosis. 2nd European Congress on Endometriosis. Deep-infiltrating endometriosis – prevention or eradication?. 28-30 November 2013, Berlin, Germany
 282. Biberoğlu EH, Biberoğlu K. Bio-özdeş hormonlar : estrojen ve progesteron. Klimakterik Kadın Sağlığında güncel gelişmeler. Nobel Tıp Kitabevi. Ed. Dr. Tamer Erel. 2014. İstanbul. ISBN : 978-605-335-028-6 s 123-129
 283. Biberoğlu K. Bio-özdeş hormonal tedavi. VIII Ulusal Menopoz Osteoporoz Kongresi. 5-6 Aralık 2013. Swissotel, İstanbul
  Biberoğlu K. Geriatride Kadın Sağlığı ve jinekolojik sorunlar. International Institute on Ageing-INIA, United Nations, Türk Geriatri Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ-GEBAM) tarafından düzenlenen, “Uluslar arası destekli 4. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 9-14 Aralık 2013, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yüksel Noras Toplantı Salonu, Ankara
 284. Biberoglu K. Endometriosis 2014. Deep Endometriosis Symposium. DEBATE : Treatment of deep endometriosis associated with severe pelvic pain ; Medical treatment first. Januaty 18-19, 2014. İstanbul University Beyazit Campus, Convention Center, İstanbul, Turkey
 285. Biberoglu K. Polikistik over sendromu yönetimi. Zübeyde hanım EAH. 19 Şubat 2014
 286. Biberoğlu K. Kontrollu ovaryen hiperstimülasyon protokollerinde folikülogenez sürecinde progesteron yükselmesi. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 05-08 Mart 2014, Polat Rönesans Otel, Erzurum.
 287. Biberoglu K. Adolesan PCOS tanı ve yönetimi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 14 Mart 2014.
 288. Biberoglu K. Pelvik ağrı patofizyolojisi ve endometriosis. Endometriosis Simpozyumu. Üreme Tıbbı Derneği. Ege Üniversitesi Muhittin Erel Salonu. İzmir. 20 Nisan 2014
 289. Biberoglu K. Endometriosis erken tanısı yapılabilir mi, yapılmalı mı? X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan – 4 Mayıs 2014, Titanic Deluxe Hotel Belek / Antalya
 290. Biberoglu K. Endometriosis evreleme sistemlerinin kritik analizi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 6. FGOM Kongresi. 15-19 Mayıs 2014 Antalya Rixos Sungate Otel
 291. Biberoglu K. Why endometriosis is so challenging? 13th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health. 28-31 May 2014, Lisbon, Portugal
 292. Biberoglu K. Endometriosis bağlamında pelvik ağrının fizyopatolojisi. Üreme Tıbbı Derneği, Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim, araştırma ve uygulama vakfı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Endometriosis simpozyumu. 1 Haziran 2014. Adana Sheraton Oteli
 293. Biberoglu K. Ovülasyon indüksiyonu ajanları – meme kanseri ilişkisi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği. Güneydoğu Anadolu Çalıştay ve Simpozyumu. 13.09.2014. Antakya, Hatay
 294. Erdem A. Biberoglu K. Luteal phase support with estrogen in addition to progesterone in patients with poor response to gonadotrophins undergoing IVF. American Society for Reproductive Medicine 2013 Annual Meeting October 12-17, 2014, Boston, Massachusetts, USA
 295. Vicdan K, Biberoglu K. Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testicular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome. American Society for Reproductive Medicine 2014 Annual Meeting October 18-22, 2014, Honolulu, Hawaii, USA
 296. Biberoglu K. Critical analysis of staging systems of endometriosis. 3rd Asian Conference on Endometriosis. October 24-26, 2014. Songeui Medical Campus, The catholic University of Korea. Seoul, Korea
 297. Biberoğlu E, Biberoğlu K. Polikistik over sendromu kökenleri;etyolojiye yeni bir bakış. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve infertilite Kongresi. 06-09 Kasım 2014, Maxx Royal Otel – Belek, Antalya
 298. Biberoğlu K. Dünyada ve Türkiye’de demografik veriler – Kombine Oral Kontraseptif kullanım modelleri. Kişiye özel oral kontrasepsiyon çalıştayı. 30.05.2015. Atelier 3. Toplantı salonu, Le Meridien Otel, Etiler, İstanbul
 299. Biberoğlu K. Amenoreye güncel yaklaşım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 11.09.2015, Ankara
 300. Biberoğlu K. Oral kontraseptifler ve estrojen dozu. Kontrasepsiyon Kursu. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi. 28-31.10.2015. Cornelia Diamond, Antalya
 301. Biberoğlu K. İnfertilite izole bir üreme sistemi hastalığı mıdır yoksa geniş bir sağlık sorununun sadece bir semptomu mu? V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi. 28-31.10.2015. Cornelia Diamond, Antalya
 302. Biberoğlu K. Management of pelvic pain associated with endometriosis. Controversies in endometriosis Visanne preceptorship Symposium. 9-10, 2015. The Marmara Pera Hotel, Istanbul
 303. Biberoğlu K. Developing an individualized treatment plan for patients with endometriosis. Feb 26, 2016.Feriye Restaurant, Istanbul.
 304. Biberoğlu K. DEBATE. The choices in the medical treatment of endometriosis associated pelvic pain – Combined Oral Contraceptive Pills versus Progestins. ESHRE Campus. “Controversies in endometriosis and adenomyosis” 26-28 february 2016 Istanbul, Turkey.
 305. Biberoğlu K. DEBATE. In the management of endometriosis in adolescent, surgical versus conservative approach is preferred. ESHRE Campus. “Controversies in endometriosis and adenomyosis” 26-28 february 2016 Istanbul, Turkey.
 306. Biberoğlu K. Endometriosis bağlantılı pelvic ağrı yönetimi. 06-09.03.2016 1. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi – 6. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı Uludağ, Grand Yazıcı otel, Bursa
 307. Biberoğlu K. Current understanding of menopause in 2016 : Diagnosis and treatment. XIV. Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) April 21-24, 2016. Cesme Sheraton Hotel, İzmir, Turkey
 308. Biberoğlu K. Oral contraceptives and estrogen dose. XIV. Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) April 21-24, 2016. Cesme Sheraton Hotel, İzmir, Turkey
  309. Biberoğlu K. Achievement of fertility in men with Klinefelter Syndrome. XI. Turkish German Gynecology Congress. May 11-15, 2016. Sueno Hotel, Belek, Antalya
  310. Biberoğlu K. Choice of treatment of endometriosis associated pelvic pain : Medical and / or Surgical. XI. Turkish German Gynecology Congress. May 11-15, 2016. Sueno Hotel, Belek, Antalya
 309. Biberoğlu K, Biberoğlu E. The medical and surgical treatment of endometriosis associated pain. SGI Summit Turkey. 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology, September 5 – 8, 2013, İstanbul
 310. Biberoğlu K. Achievement of fertility in men with Klinefelter Syndrome. XI. Turkish German Gynecology Congress. May 11-15, 2016. Sueno Hotel, Belek, Antalya
 311. Biberoğlu K. Choice of treatment of endometriosis associated pelvic pain : Medical and / or Surgical. XI. Turkish German Gynecology Congress. May 11-15, 2016. Sueno Hotel, Belek, Antalya
 312.  

  Biberoglu K. The management of Endometriosis in Adolescent. 5th. Asian Conference on Endometriosis and Adenomyosis (ASEA). September 22-24, 2016. International Congress Center. Osaka, Japan

 313.  

  Biberoglu K. Evidence–based Management of Endometriosis. 15th International Congress of Obstetrics and Gynecology. October 4-7, 2016. Tehran, Iran

 314.  

  Biberoglu. K. Menopoz 2016. 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 17-20 Kasım 2016, Max Royal, Antalya