Dernekler ve Görevler

  • Ankara Jinekoloji Derneği ve Türk Jinekoloji Derneği (TJOD) Yönetim Kurulu üyeliği, 1995-1998 Bilim Danışmanlığı,
  • T.C.Sağlık Bakanlığı Aile Planlaması Ana-Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü İlaç Komisyonu üyeliği, 1988-1993
  • T.C.Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışmanlığı, 1983-1989
  • Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2012
  • Endometriosis-Adenomyosis Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-Halen
  • TJOD Ankara Şubesi Başkanlığı, 2012-2014
  • Tüp Bebek Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-Halen
  • Medial- Kadın Doğum Dergisi Editörlüğü, 1986-1998
  • ESHRE –Avrupa Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, ASRM – Amerikan Üreme Tıbbı, AAGL-Amerikan Jinekolojik Laparoskopi Dernek üyelikleri