Akademik Yayınlar

 1. Biberoğlu K, Alpay M : Hyperextension of the fetal head in breech presentation. Hacettepe Bulletin of Medicine-Surgery 7(2):97-1974
 2. Biberoğlu K, Özen E :Female Genital Granulomatous lesions compatible with Tuberculosis. A clinico-pathological study of 108 case. Hacettepe Bulletin of Medicine-Surgery. 7(3):121, 1974
 3. Alpay M, Biberoğlu K: Multiple Primary Carcinoma of the Uterus. Hacettepe Bulletin of Medicine-Surgery. 7(2):61, 1974
 4. Biberoğlu K, Alpay M :Erken Membran Reptürü:Fetal, Maternal etkisi. Hacettepe Tıp-cerrahi Bülteni 8(3):361, 1975
 5. Biberoğlu K :Yüksek riskli gebeliklerin takibinde estriol değerlendirmeleri.
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, (174 sahife) 1977
 6. Biberoğlu K, Berhman SJ: Dosage aspects of Danazol (Danocrine) therapy in endometriosis:Short and long term effectiveness. Am. J. Obstet. Gynec. 139:645, 1981
 7. Biberoğlu K:A new technique in Tubal Reconstruction: Microsurgery. Acta Reproductiva Turcica .2(3): 95, 1981
 8. Biberoğlu K : Diagnostic laparoscopy in unexplained infertility. Acta Reproductiva Turcica 3(1):21, 1981
 9. Biberoğlu K: A comparison of hysterosalphingography and laparoscopy in Infertility evalution. Acta Reproductiva Turcica. 3(2):45-52, 1981
 10. Biberoğlu K : Mikroşirürjide yeni görüşler. Fertilite-İnfertilite Bülteni. 4 (13-14):4, 1981
 11. Akşit A, Biberoğlu K,Uğurlu Ş:İnguinal, umblikal ve epigastrik hernilerin Toplum Sağlığı yönünden araştırılması (H.Ü.T.F. Toplum Hekimliği Stajı Saha Araştırması). Anadolu Tıp Dergisi.2:354, 1980 Hacettepe Toplum Hek.Bülteni 2(3):6, 1981 (abst)
 12. Biberoğlu K:Hirsutismus: Tanısal yaklaşım ve kadında androjenlerin uyarılma-baskılanma dinamiği. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik Tezi (130 Sahife):1981
 13. Biberoğlu K, Berhman S.J: Hirsutism: Diagnotic Approach and Stimulation-Suppression Dynamics of Androgens in the Female. Int. J. Fertil 27(3). 146, 1982
 14. Biberoğlu K: Effect of varios Androgens on ovulation and on duration of phases of the Menstrual Cycle in Hyperandrogenic Women. Acta Reproductiva Turcica. 4(1):17, 1982
 15. Biberoğlu K: Effect of Adrenocorticotropic Hormone and Dexamethasone on Androgen levels in Hyperandrogenic women. Acta Reproductiva Turcica. 4(3): 55, 1983
 16. Biberoğlu K: Obesity and peripheral androgens in hirsute women. Acta Reproductiva Turcica. 4(4):89, 1983
 17. Ayhan A, Özalp S, Aksöyek A, Biberoğlu K, Kişnişci H :Agresif Fibromatozis (Extra-Abdominal Desmoid) Hacettepe Tıp Dergisi 16(4):287,1983
 18. Biberoğlu K:Tübal Mikrocerrahi, Aile Planlaması sorunları. Ankara Jinekoloji Derneği Yayın No:12, P.61- 1983
 19. Biberoğlu K : Pregnancy and the renal transplant recipient. Dialysis, Transplantation and Burn. 2(3):17, 1984
 20. Biberoğlu K : Yeni bir cerrahi felsefe: jinekolojik mikrocerrahi. Medico’ 84 Tıp Dergisi. 1(2): 66, 1984
 21. Biberoğlu K. Erk M, Özen E:Gonadoblastoma: Tanıda laparoskopinin yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.16(3):309, 1984
 22. Biberoğlu K, Erk M:72 ovaryen endometriosis olgusunun klinik değerlendirmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.16(3):273, 1984
 23. Biberoğlu K: Microsurgical reconstruction of fallopian tubes in Sterilized patients. Advances in Contraception.(abs) 1(3):253, 1985
 24. Biberoğlu K, Durukan T, Özen E, Erk M: Pelvic Actinomycosis without the presence of intrauterine device. Hacettepe Medical Journal 19(4):177, 1986
 25. Biberoğlu K: Simultaneous tubal and intrauterine pregnancy following hyperstimulation syndrome with combined Clomiphene and Gonadotrophin therapy. Hacettepe Medical Journal 19(4):185, 1986
 26. Biberoğlu K, Alp E:İnsitu luteinizasyon (Luf Sendromu) ve ovulasyon tanısında foliküler ultrasonografi. Kadın Doğum Dergisi. 2(1):42, 1986
 27. Biberoğlu K, Güçsavaş N:İnfertilite tedavisinde değişik yöntem denemeleri. Kadın Doğum Dergisi. 2(1):21, 1986
 28. Biberoğlu K:Obesite, ovulasyon, menstruel sikluz faz uzunlukları ile periferal androjen düzeyleri arasındaki ilişki. Kadın Doğum Dergisi. 2(2):96, 1986
 29. Biberoğlu K, Kozinoğlu: Hirsut olguların klinik ve endokrin profilleri. Kadın Doğum Dergisi. 2(2):103, 1986
 30. Biberoğlu K, Koral B: Primer amenore olgularına rasyonel tanısal yaklaşım. Kadın Doğum Dergisi. 2(3):144, 1986
 31. Biberoğlu K: Aile planlaması konusunda genel bakış. Kadın Doğum Dergisi, özel sayı(suppl) no:1,2(3):1, 1986
 32. Biberoğlu K:Tübal Ligasyon: Dünyada en yaygın olarak kontraseptif yöntem. Kadın Doğum Dergisi.Özel Sayı (suppl)No:1,2(3):16, 1986
 33. Biberoğlu K: Anti-Projesteron “RU 486”. Kadın Doğum Dergisi Özel Sayı (suppl).no:1, 2(3):52, 1986
 34. Biberoğlu K: Conservative surgical management of torsion of an ovarian hyperstimulation cyst. Hacettepe Medical Journal 20(2):111, 1987
 35. Biberoğlu K: Microsurgical reanastomosis of the previously ligated fallopian tube. Hacettepe Medical Journal 20(2): 98, 1987
 36. Biberoğlu K, Özen E, Erk M: Gonadoblastoma associated with XX and XY gonadol dysgenesis. Hacettepe Medical Journal 20(1):39, 1987
 37. Biberoğlu K, Alp E, Palaz E: Anovulasyon-fertilite ilişkisi; Tanı, tedavi ve sonuçları. Kadın Doğum Dergisi 2(4):208, 1987
 38. Biberoğlu K, Uygun C:İnfertilite gebelik için bir risk faktörü teşkil eder mi? Kadın Doğum Dergisi. 3(1):38, 1987
 39. Gürgan T, Biberoğlu K, Gökşin E, Durukan T:Renal transplastasyon sonrası gebelik. Hacettepe Tıp Dergisi. 20(4):267, 1987
 40. Biberoğlu K, Gürgan T: Tübal ektopik gebeliklerin cerrahisiz medikal tedavisi. Kadın Doğum Dergisi . 3(2):119, 1987
 41. Biberoğlu K, Palaz E, Alp E:Anovulasyon-fertilite ilişkisi: Tanı, tedavi ve sonuçları. Kadın Doğum Dergisi. 2(1):208, 1987
 42. Biberoğlu K, Gürgan T: Bilateral microsurgical salgingostomy. Hacettepe Medical Journal. 21(3):213, 1988
 43. Gürgan T, Biberoğlu K: Serum progesterone and chorionic gonadotropin levels in ectopic pregnancy. Hacettepe Medical Journal 21(3):173, 1988
 44. Biberoğlu K, Damewood MD, Parmley T, Rock JA: Insensitive ovary syndrome with a unique process of follicular degeneration. Fertil Steril . 49(2):367, 1988
 45. Biberoğlu K, Gürgan T:Tübal gebeliklerin mikrocerrahi yöntemle konservatif tedavisi. Kadın Doğum Dergisi. 3(4):245, 1988
 46. Biberoğlu K, Yazıcıoğlu E:Ovulasyon tanısında monoklonal antikor tekniği ile idrar lüteinizan hormon ölçümünün değeri. Kadın Doğum Dergisi. 3(4):248, 1988
 47. Gürsoy R, Biberoğlu K, Kandemir Ö, Erdem M :Endometriosis tedavisinde nazal gonadotropin releasing hormon analogu (Buserelin) kullanılması. Kadın Doğum Dergisi 5(1): 64, 1989
 48. Gürsoy R, Biberoğlu K, Yıldız A, Çizmeli O, Çakıcı C, Aydın S: Myoma uteri tedavisinde nazal gonadotropin-releasing hormon analogu (Buserelin) kullanılması. Kadın Doğum Dergisi 5(1):54, 1989
 49. Biberoğlu K, Gürsoy R, Mutgan S: Laktasyonun tek doz uzun etkili Bromokriptin enjeksiyonu ile inhibisyonu. Kadın Doğum Dergisi. 5(3):188, 1989
 50. Gürsoy R, Biberoğlu K, Himmetoğlu Ö,Ercan S, Erdem A:Endometrioziste periton sıvısı prostaglandin seviyeleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi.3:97, 1989
 51. Gürsoy R, Yıldız A, Biberoğlu K, Ortaç F, Aydın S, Çakıcı C:Amniotik sıvı b-endorfin seviyeleri ve doğum eylemi. Kadın Doğum Dergisi. 4(4):249, 1989
 52. Gürsoy R, Biberoğlu K, Yıldız A, Tiftik Z:Endometriosiste peritoneal makrofajlar. Kadın Doğum Dergisi. 5(2):127, 1989
 53. Yıldız A, Biberoğlu K, Bayhan H, Çakıcı C: Spontan ve cerrahi menapozda
  dual photon absorbsiometri ile kemik mineral dansitesi tayini. Kadın Doğum Dergisi. 5(2):112, 1989
 54. Güner H, Yıldız A, Gürsoy R, Biberoğlu K, Kuştimur S, Karslıgil M: Rahim içi araç kullanan kadınlarda actinomyces infeksiyonlarının sıklığı. Kadın Doğum Dergisi. 4(4):233, 1989
 55. Yıldız A, Güner H, Biberoğlu K: Toksik şok sendromu. Kadın Doğum Dergisi 5(2):134, 1989
 56. Biberoğlu K: Tolerability, safety and efficiency of two formulations of Parlodel-A slow release oral form versus registered Parlodel capsules. Gynecological Endocrinology. 4(suppl.1): 30, 1990
 57. Biberoğlu K, Gürsoy R, Yıldız A: The routine human chorionic gonadotropin (hCG) supplementation during the luteal phase and the pregnancy wastage rates in ovulation induction cycles. Gynecological Endocrinology, 4 (suppl.1):89, 1990
 58. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö, Bayhan H: Bone mineral content in Turkish postmenapausal women. in Christiansen C and Overgaard K (eds): Osteoporosis. Handelstrykkeriet Aalborg Ap S, Aalborg, Denmark,p:709-711,1990
 59. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö, Bayhan H: Bone mineral content in young women with primary amenorrhea. in Christiansen C and Overgaard K (eds): Osteoporosis. Handelstrykkeriet Aalborg Ap S, Aalborg, Denmark,p:712-714,1990
 60. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Bayhan H, Çakıcı C:Primer amenore vakalarında kemik mineral dansitesi. Kadın Doğum Dergisi. 5(4):266, 1990
 61. Biberoğlu K, Güvem İ, Yıldız A, Gürsoy R: Ovulasyon indüksiyonunda lüteal fazın endokrinolojisi Kadın Doğum Dergisi. 6(1):130, 1990
 62. Biberoğlu K, Gürsoy R, Yıldız A: Ovulasyon indüksiyonu sikluslarında lüteal fazın human koryonik gonadropin enjeksiyonları ile desteklenmesinin gebelik prognozuna etkisi. Kadın Doğum Dergisi 6(2):136, 1990
 63. Biberoğlu K: İnfertilite cerrahisinin dünü, bugünü ve yarını. Kadın Doğum Dergisi. 6(3):193, 1990
 64. Gürsoy R, Biberoğlu K, Yıldız A, Bayhan A: Uzun süreli gonadotropin releasing hormon analogu (Buserelin) tedavisinin metabolik etkileri. Kadın Doğum Dergisi. 5(4): 262, 1990
 65. Gürsoy R, Kuştimur S, Biberoğlu K, Erdem M: Vaginal Kandidiazis tedavisinde flukonazol. Kadın Doğum Dergisi. 5(4):247, 1990
 66. Çakıcı C, Biberoğlu K, Gürsoy RH, Shabgahi B: Servikal ve renal agenezi. Kadın Doğum Dergisi. 7( 1):64, 1991
 67. Biberoğlu K, Çakıcı C, Apikoğlu M: Vulvovajinal kandidiazis tedavisinde oral ve vajinal yaklaşımların karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi.5 (Ek 1):80, 1991
 68. Biberoğlu K, Çakıcı C, Apikoğlu M, Erden M: Vulvovajinal Kandidiazis tedavisinde oral ve vajinal yaklaşımların karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi 6(4):251, 1991
 69. Can A,Tekelioğlu M, Biberoğlu K: Structure of premenstrual endometrium in HMG-hCG induced anovulatory women. Eur J Obstet Reprod Biol 42(2):119,1991
 70. Biberoğlu K,Gürsoy R,Yıldız A:Treatment of estrogen- dependent gynecological disorders with the GnRH-a –Buserelin. Gynecol Endocrinol 5(2):109, 1991
 71. Şahin I, Biberoğlu K: Postmenapozal palpabl over sendromu. Kadın Doğum Dergisi. 8(1):30, 1992
 72. Karabacak RO, Biberoğlu K: Operatif laparoskopide hangi sütür ve düğüm teknikleri kullanılabilir? Kadın Doğum Dergisi. 8(1):57, 1992
 73. Soygur F, Biberoğlu K:Premenstrüel sendrom. Kadın Doğum Dergisi. 8(3):186, 1992
 74. Karabacak RO, Biberoğlu K: Çok kullanımlı EndoGIA Cerrahi stapler ile endoskopik histerektomi. Kadın Doğum Dergisi. 8(3):201, 1992
 75. Göl K, Biberoğlu K: Obstetrik ve jinekolojik enfeksiyonlar ve tedavisi. Kadın Doğum Dergisi. 7(4):249, 1992
 76. Göl K, Biberoğlu K: Enfeksiyon tedavi prensipleri ve Türkiye’de antibiyotik pazarı Kadın Doğum Dergisi7(4):241, 1992
 77. Müderris I, Biberoğlu K:Seks steroid tedavisi ve Türkiye’de hormonal ilaç pazarı. Kadın Doğum Dergisi 8(2):123, 1992
 78. Karabacak RO, Shabgahi B, Biberoğlu KO:A new practical knot technique for use in laparoscopy. Endoscopy 24:805, 1992
 79. Biberoğlu K, Yıldız A, Kandemir Ö: Bone mineral density in Turkish postmenopausal women. Int.J.Gynecol Obstet. 41:153,1993
 80. Biberoğlu K, Yıldız A, Kandemir Ö: Bone loss in young women with primary hypogonadism and its prevention with calcitonin. Gynecol Obstet.Invest. 36:114, 1993
 81. Biberoğlu K: Fertilite ilaçları-Over kanser ilişkisi. Kadın Doğum Dergisi. 9(1):1, 1993
 82. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö: Postmenapozal osteoporoz ve Östrojen tedavisi: Türkiye’de durum. Kadın Doğum Dergisi 9(2):163, 1993
 83. Biberoğlu K, Yıldız A, Gürsoy R, Kandemir Ö: Primer Amenoreik genç kadınlarda Kemik dansite çalışması ve Calcitonin’in yeri. Kadın Doğum Dergisi: 9(2):132, 1993
 84. Biberoğlu K, Atasü T, Shabgahi B, Kandemir Ö: Tolerability, safety and efficacy of two formulations of Parlodel-A slow release oral form (SRO) versus registered Parlodel capsules. Gynecologic and Obstetric Investigation. 37: 6, 1994
 85. Biberoğlu K, Shabgahi B:Hiperprolaktinemi tedavisinde yeni bir formülasyon (uzun etkili oral parlodel) karşılaştırmalı klinik çalışma. Kadın Doğum Dergisi. 10,3:156, 1994
 86. Biberoğlu K, Biuck S: Hiperprolaktinemi tedavisinde yeni bir medikal tedavi alternatifi: Uzun etkili,tekrarlanabilir. Bromoergokriptin enjeksiyonu (Parlodel LAR).
  Kadın Doğum Dergisi.10,3:162, 1994
 87. Kahraman S, Delilbaşı L, Biberoğlu K:In vitro fertilizasyon işlemlerinde embryoların morfolojik değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi.10,1: 49, 1994
 88. Delilbaşı L, Kahraman S, Biberoğlu K:Embryo Dondurma. Kadın Doğum Dergisi.10, 2:108, 1994
 89. Kahraman S, Delilbaşı L, Biberoğlu K:Invitro fertilizasyon uygulamalarında partenogenetik aktivasyon. Kadın Doğum Dergisi 9,4: 261, 1994
 90. Kahraman S,Der Zwalmen P,Taşdemir M, Delilbaşı L, Balaban Ş, Biberoğlu K : Turkey’s first ICSI applications and results. Journal of assisted reproduction and genetics. 12(3)suppl:183, 1995
 91. Kahraman S, Delilbaşı L, Özgür S, Biberoğlu K, Alataş C, Balaban B : New treatments for severe male infertility: ICSI, MESA, TESA (first results from Turkey)
  Hum. Reprod. 10 (2) suppl:190, 1995
 92. Kahraman S Özgür S, Alataş C, Aksoy S, Delilbaşı L, Balaban B, Biberoğlu K, Schorsman R, Vanderzwalmen P, Nijs M:Treatment of severe male infertility using testicular, epididymal and ejaculatory sperm in combination with ICSI. Contraception fertilite sexualite. 23(suppl):64, 1995
 93. Kahraman S,Alataş C,Taşdemir M, Nuhoğlu A, Aksoy S, Biberoğlu K: Simultaneous bilateral tubal Pregnancy after intracytoplasmic Sperm injection. Hum. Reprod. 10(12):3320, 1995
 94. Kahraman S, Özgür S, Delilbaşı L, Biberoğlu K, Alataş C, Balaban B: ICSI, MESA,TESA Türkiye’de ilk uygulamalar ve sonuçları. Kadın Doğum Dergisi:10:225, 1995
 95. Yıldız A, Şahin İ, Göl K ; Taner Z, Ulutürk A, Biberoğlu K:Bone loss rate in the lumbar spine;a comparison between natural and surgically induced menopause. Int. J. Gynec.Obstet. 55:153, 1996
 96. Kahraman S, Özgür S, Alataş C, Aksoy S, Balaban B , Nuhoğlu A, Taşdemir M, Biberoğlu K: High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in obstructive and non-obstructive azospermia. Hum. Reprod. 11:673, 1996
 97. Kahraman S, Özgür S, Alataş C, Aksoy S, Taşdemir M, Nuhoğlu A, Taşdemir I, Balaban B, Biberoğlu K:Fertility with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in non-obstructive azospermic men. Hum Reprod.11:756, 1996
 98. Kahraman S, Taşdemir M, Taşdemir I, Vicdan K, Özgür S, Polat G, Işık A, Biberoğlu K: Pregnancies achived with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with ICSI in men with totally or initially immotile spermatozoa in the ejaculate. Hum. Reprod 11:1343, 1996
 99. Kahraman S, Ozgur S, Alatas C, Aksoy S, Tasdemir M, Nuhoglu A, Tasdemir I, Balaban B, Biberoglu K, Schoysman R, Nijs M, Vanderzwalmen P: Fertility with testicular sperm extraction and intracytoplasmic sperm injection in non-obstructive azoospermic men. Hum Reprod. 11(4):756-60, 1996
 100. Biberoğlu K: Disfonksiyonel uterin kanamalar: Tanı ve tedavi Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitabevi,1996
 101. Biberoğlu K :Bir görüş doçentlik ve profesörlük üzerine. Kadın Doğum Dergisi, 12:123, 1996
 102. Biberoğlu K: Yüksek teknolojili infertilite tedavisinde en önemli prognostik faktör oosit mi yoksa sperm hücresi midir? Kadın Doğum Dergisi.12:109, 1996
 103. Biberoğlu K:Üremede androloji: Nereden nereye? Kadın Doğum Dergisi. 12:168, 1996
 104. Kahraman S, Vicdan K, Işık A, Polat G, Özgün O, Biberoğlu K : Mikromanipülasyon yöntemleri uygulanarak elde edilen 203 gebeliğin değerlendirilmesi. Kadın Doğum Dergisi 12:48, 1996
 105. Polat G, Taşdemir M, Kahraman S, Biberoğlu K : Yardımcı üreme tekniklerinde kontrollü ovaryan hiperstimülasyon protokolleri. Kadın Doğum Dergisi 12:38, 1996
 106. Polat G, Taşdemir M, Kahraman S, Biberoğlu K:Doğal follikül ve ovülasyon indüksiyon protokolleri. Kadın Doğum Dergisi.11:226, 1996
 107. Kahraman S, Vicdan K, Özgür S, Taşdemir M, Taşdemir I, Işık A, Polat G, Özgür O, Biberoğlu K:High fertilization rate with spermatid stages spermatozoa with TESE and ICSI in a non-obstructive azospermic couple: a case report. Hum. Reprod. 11(suppl):134, 1996
 108. Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Taşdemir I, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K: Fertility with testicular sperm extraction and ICSI in non-obstructive azospermic males. Hum. Reprod 11(suppl):135, 1996
 109. Kahraman S, Taşdemir I, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K: Successful fertilization and pregnancy with ICSI in a case with globozoospermia. Hum Reprod.11(suppl):135, 1996
 110. Taşdemir I, Kahraman S, Taşdemir M, Özgür S, Vicdan K, Işık A, Biberoğlu K: Pregnancy after testicular sperm extraction and ICSI with totally immotile spermatozoa lacking dynein arm: a case report. Hum. Reprod.11 (suppl):209, 1996
 111. Taşdemir M, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir I, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K: High implantation and pregnancy rates with testicular sperm extraction and ICSI in obstructive and non-obstructive azospermia. Hum. Reprod.11(suppl):208, 1996
 112. Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Polat G, Biberoğlu K: Fertilization after testicular sperm extraction and ICSI in a case with no vital spermatozoa in the ejaculate. Hum. Reprod. 11(suppl):208, 1996
 113. Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Taşdemir M, Vicdan K, Işık A, Biberoğlu K: Outcome of ICSI with totally morphologically abnormal spermatozoa. Hum. Reprod. 11(suppl):208, 1996
 114. Kahraman S, Taşdemir M, Taşdemir I, Vicdan K, Özgür S, Polat G, Işık A, Biberoğlu K : Pregnancied achieved with testicular and ejaculated spermatozoa in combination with ICSI in men with totally immotile or initially spermatozoa in the ejaculate. Hum. Reprod. 11(suppl):209, 1996
 115. Işık A, Kahraman S, Vicdan K, Taşdemir M, Taşdemir I, Polat G, Denizhan O, Biberoğlu K: The impact of oocyte quantity on pregnancy outcomes in ICSI cycles.
  Hum. Reprod 11(suppl):211, 1996
 116. Taşdemir M, Taşdemir I, Kahraman S, Özgür S, Biberoğlu K:Effect of pentoxifyline on immotile testicular spermatozoa. Hum. Reprod 11(suppl):73, 1996
 117. Yıldız A,Şahin İ,Göl K,Taner Z, Ulutürk A, Biberoğlu K: Bone loss rate in the lumbar spine: A comparison between natural and surgically induced menopause. Int. J. Gynec. Obstet. 55:153, 1996
 118. Kahraman S, Vicdan K, Nuhoğlu A, Danışman N, Işık AZ, Özgün O, Biberoğlu K: Outcomes of multifetal pregnancy reduction in multiple pregnancies achieved by intracytoplasmic sperm injection using ejaculated testicular or epididymal sperm. Gynec. Obstet. Invest. 44:1, 1997
 119. Kahraman S, Vicdan K, Işık AZ, Özgün O, Alabeyoğlu L, Polat G, Biberoğlu K: Clomiphene citrate challenge test in the Assessment of ovarian reserve before controlled ovarian hyperstimulation for intracytoplasmic sperm injection. European Journ. of Obstet. and Gynec. and Reprod. Biol. 73:177, 1997
 120. Işık AZ, Kahraman S, Vicdan K, Alabeyoğlu L, Özgün OD, Polat G, Biberoğlu K: Intravenous albumin combined with low dose human chorionic gonadotropin and late step-down administration of menotropins are found to be effective in prevention of severe ovarian hyperstimulation syndrome in a relatively large group of high risk patients in an in vitro fertilization program. Middle East Fertility Society Journal. 2:3:238, 1997
 121. Taşdemir I,Taşdemir M,Tavukcuoğlu S,Kahraman S, Biberoğlu K: Effect of abnormal sperm head morphology on the outcome of intracytoplasmic sperm injection in human. Hum.Reprod.12:6:1214, 1997
 122. Tüzün C, Vicdan K, Kahraman S, Özgür S, Işık AZ, Biberoğlu K: The freqnency of chromosomal abnormalities in men with azoospermia and oligoasthenoteratozoospermia :A preliminary study. Turkish J. Med.Sci. 28:93, 1998
 123. Barlas N, Biberoğlu K: Siklik estradiol valerat ve siproteron asetat replasmanının postmenapozal hastalarda kemik mineral yoğunluğu ve lipidler üzerindeki etkileri. Kadın Doğum Dergisi. 13 (2) :98, 1998
 124. Biberoğlu K, Erdem A, Erdem M, Karabacak O, Gürsoy R: Low dose dexamethasone: An alternative to the treatment of hyperandrogenic infertility. Fertil Steril 74(35):143, 2000
 125. Tıraş MB, Noyan V, Yıldız A, Biberoğlu K: Comparison of different treatment modalities for postmenopausal patients with osteopenia:hormone replacement therapy, calcitonin and alendronate. Climacteric 3,92-101, 2000
 126. Hayıt Ö,Erdem M,Erdem A, Biberoğlu K, Himmetoğlu Ö : Over rezervinin değerlendirilmesinde over volümünün yeri. Ultrason.Obstet.Jinek.Dergisi 3(1):51, 2000
 127. Erdem A, Erdem M, Biberoğlu K, Hayıt Ö, Arslan M, Gürsoy R: Age related changes in ovarian volume antral follicle counts and basal FSH in Women with normal reproductive health. J. Reprod. Med. 47(10):835, 2002
 128. Erdem M, Erdem A, Arslan M, Öç A, Biberoğlu K, Gürsoy R: Single dose Methotrexate for the treatment of unruptured ectopic pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 270(4):201-4, 2004
 129. Erdem M, Erdem A, Biberoğlu K, Arslan M: Age related changes in ovarian volume, antral follicle counts and basal follicle stimulating hormone levels: comparison between fertile and infertile women. Gynecol Endocrinol. 17:199-205, 2003
 130. Erdem M, Erdem A, Gursoy R, Biberoglu K: Comparison of basal and clomiphene citrate induced FSH and inhibin B, ovarian volume and antral follicle counts as ovarian reserve tests and predictors of poor ovarian response in IVF. J Assist Reprod Genet.21(2):37-45, 2004
 131. Biri A, Civelek E, Bozkurt N, Şardaş S, Biberoğlu K: Assessment of DNA damage in postmenopausal women under hormone replacement therapy.(abstract) Uzmanlık sonrası eğitim Dergisi. 7: 17, 2004
 132. Biberoğlu K, Bozkurt N: Postmenopozal Osteoporozda Östrojen Replasman Tedavisi. S.7-15. Osteoporoz Tanı ve Tedavi Kılavuzu (Editörler Sarıdoğan ME, Kutsal YG) Deomed Medikal Yayıncılık, İstanbul. 2005
 133. Biberoğlu K. Biri A, Yurtcu E, Çiftci B, Ergun MA, Gürsoy R, Biberoğlu K. Apoptosis determined in Raloxifene treated post-menopausal women. (Poster presentation) Obstetrics and Gynecology Supplement 1. Volume 271, s 101, May 2005
 134. Nas T, Biri A, Gürsoy R, Biberoğlu K, Oztas M : Prenatal ultrasonographic appearance of isolated cutis verticis gyrata. Letter to the Editor. Ultrasound Obstet Gynecol 25:1929, 2005
 135. Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Korucuoğlu U, Ilhan MN, Ergun MA, Gursoy R, Biberoglu K. Apoptosis in raloxifene-treated postmenopausal women. Cell Biol Int. 2007 ; Mar ; 31 (3) : 289-92. Epub 2006 Nov 14
 136. Biberoğlu K : Menopozal ve postmenopozal sorunların yönetimi.Galenos aylık tıp dergisi 9(112):5-12, 2006
 137. Biberoğlu K.:Endometriosisin tedavisinde kanıta dayalı tıp yaklaşımı: Ağrı. Klinik Aktüel Tıp Dergisi 11(12): 49-81, 2006
 138. Biberoğlu K.:Yaşlanan Kadın. Geriatri ve Gerontoloji. Uluslar arası yaşlanma Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi ve Geriatri Derneği. ISBN:975-6812-72-5. 267-274, Ocak 2006
 139. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K : The effect of hormone replacement therapy on serum copper levels. Maturitas 54(S1):S88, 25 May 2006
 140. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K :The effect of hormone replacement therapy on homocysteine levels. Maturitas 54(S1):S89, 25 May 2006
 141. Erdem A, Taskiran C, Biberoğlu E, Biberoğlu K :The effect of menopause on serum copper concentrations and its relation with homocysteine, apolipoprotein A and apolipoprotein B levels. Maturitas 54(S1):S108, 25 May 2006
 142. Biri A, Yücel A, Korucuoğlu Ü, Çiftçi B, Buyrukçu BA, Biberoğlu K:The effect of Raloxifene treatment on immune system. Maturitas 54(S1):S108, 25 May 2006
 143. Nas T, Sargon MF, Çelik HH, Keskin PO, Gürsoy R, Biberoğlu K. Ultrastructure study of postmenopausal endometria of Tibolone, conjugated estrogen and medroxyprogesterone acetate and Tamoxifene users. Saudi Med J 28:1917-9, 2007
 144. Bozkurt N, Kurdoglu M, Kurdoglu Z, Kutlusoy F, Biberoglu K. Postoperative pain control after cesarean section: can diclofenac sodium be used instead of meperidine? J Matern Fetal Neonatal Med. Dec;22(12):1144-50, 2009.
 145. Akarsu C, Cağlar G, Vicdan K, Sözen E, Biberoğlu K. Smooth endoplasmic reticulum aggregations in all retrieved oocytes causing recurrent multiple anomalies: case report. Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1496.e1-3. Epub 2009 Jul 30
 146. Biberoğlu K. Jinekolog bakış açısından Osteoporoz sorunu. Clinic Medicine Bilimsel ve Güncel Tıp dergisi. S. 1-6, Kadın Hastalıkları ve Doğum Özel eki, Nisan 2009
 147. Biberoğlu K. Endometriosis. Yeni Tanısal yöntemlerin toplum sağlığına olası sonuçları. Actual Medicine. 2010:18 (10); 20-22
 148. Biberoğlu E, Biberoğlu K. Endometriosis-pelvik ağrı (kanıta dayalı tıp). Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik. 3(3); 54-62, 2010
 149. Biberoğlu K. Hormon Replasman Tedavisi. S.171-179. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar – OSTEOPOROZ (Editörler Arasıl T, Kutsal YG) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2010
 150. Biberoğlu K, Gökçe Kutsal Y, Atlı T, Aslan D. (Editörler). TC. Sağlık Bakanlığı. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi 2010, Ankara.
 151. Vicdan K, Akarsu C, Vicdan A, Sözen E, Buluç B, Biberoğlu K, Ozoğul C. Birth of a healthy boy using fresh testicular sperm in a patient with Klinefelter syndrome combined with Kartagener syndrome. Fertil Steril. 2011 Sep;96(3):577-9.
 152. Biberoğlu K. Yaşlanan Kadın. Hekimler için temel geriatri. ISBN 978-605-5867-41-6 Ankamat Matbaacılık. S.85 Nisan 2011, Ankara
 153. Biberoğlu K. Gender differences in Ageing (female aspect). In Geriatrics and Gerontology. Fersa Ofset. May 2011 P 319. Ankara
 154. Biberoğlu K. Gynecological problems of Elderly females. In Geriatrics and Gerontology. Fersa Ofset. May 2011 P 331. Ankara
 155. Biberoğlu E, Biberoğlu K. Endometriosis yönetiminde hormonal tedavi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik. Özel sayı. 2012;5(3):44-52
 156. Biberoglu K. Prevention of endometriosis: Is it possible? Journal of Endometriosis. 2012; 4(3); 129-130
 157. Kutlusoy F, Guler I, Erdem M, Erdem A, Bozkurt N, Biberoglu EH, Biberoglu KO. Luteal phase support with estrogen in addition to progesterone increases pregnancy rates in in vitro fertilization cycles with poor response to gonadotropins. Gynecol Endocrinol. 2014 May;30(5):363-6
 158. Polat M, Biberoğlu EH, Guler I, Biberoglu K. Inherited thrombophilia in Turkish women, as a risk factor for ischemic placental diseases. European Scientific Journal 2014;10 (12): 69-82
 159. Biberoglu EH, Tanrıkulu F, Erdem M, Erdem A, Biberoglu KO. Luteal phase support in intrauterine insemination cycles: a prospective randomized study of 300 mg versus 600 mg intravaginal progesterone tablet. Gynecol Endocrinol. 2015 Aug 19:1-3. doi: 10.3109/09513590.2015.1077382. [Epub ahead of print]
 160. Daglar K, Biberoglu E, Kirbas A, Dirican AO, Genc M, Avci A, Biberoglu K. The cellular immunity and oxidative stress markers in early pregnancy loss. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Jul 29:1-4. [Epub ahead of print]
 161. Kirbas O, Biberoglu EH, Kirbas A, Daglar K, Kurmus O, Danisman N, Biberoglu K. Evaluation of ventricular repolarization in pregnant women with intrahepatic cholestasis. Int J Cardiol. 2015 Jun 15;189:25-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.04.001 Epub 2015 Apr 3.
 162. Kirbas A, Biberoglu E, Ersoy AO, Dikmen AU, Koca C, Erdinc S, Uygur D, Caglar T, Biberoglu K. The role of interleukin-17 in intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Sep 25:1-5. 10.3109/14767058.2015.1028354. [Epub ahead of print]
 163. Biberoglu E, Kirbas A, Iskender C, Dirican A, Daglar H, Demirtas C, Doganay B, Uygur D, Biberoglu K. Disturbed release of cholecystokinin in pregnant women with hyperemesis gravidarum. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Apr;41(4):505-11. doi: 10.1111/jog.12562.Epub 2014 Oct 20.
 164. Biberoglu EH, Kirbas A, Dirican AÖ, Genc M, Avci A, Doganay B, Uygur D, Biberoglu K. Alterations in lipid peroxidation and T-cell function in women with hyperemesis gravidarum. J Obstet Gynaecol. 2015 Sep 14:1-4. doi: 10.3109/01443615.2015.1030604. [Epub ahead of print]
 165. Biberoglu E, Biberoglu K, Kirbas A, Daglar K, Genc M, Avci A, Danisman N. Circulating and myometrial markers of oxidative stress in pregnant women with fetal growth restriction. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Jan;42(1):29-35. doi: 10.1111/jog.12857. Epub 2015 Nov 10.
 166. Biberoglu E, Kirbas A, Daglar K, Biberoglu K, Timur H, Demirtas C, Karabulut E, Danisman N. Serum angiogenic profile in abnormal placentation. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Feb 10:1-5. DOI: 10.3109/14767058.2015.1118044 [Epub ahead of print]
 167. Vicdan K, Akarsu C, Sözen E, Buluç B, Vicdan A, Yılmaz Y, Biberoğlu K. Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Nov;42(11):1558-1566. doi: 10.1111/jog.13090.
 168. Biberoglu E, Biberoglu K. Endometriosis evrelemesinde yeni gelişmeler. Türkiye Klinikleri; J. Gynecol. Obstet. Special Topics. 2016; 9 (2): 12-19
 169. Vicdan V, Akarsu C, Sözen E, Buluç B, Üstündağ DK, Biberoğlu K. Two successful pregnancies achieved by converting an in vitro fertilization cycle to an intrauterine insemination cycle in five cases with documented premature ovulation. J Turk Ger Gynecol Assoc 2016; 17: 233-5