ÜREME YAŞINDAKİ KADINLARDA ANORMAL VAJİNAL KANAMALAR

Anormalin tanımı için hiç kuşkusuz önce normalin ne olduğunun tarif edilmesi gerekir. Adet döngüsü veya menstrüel siklus uzunluğu, bir diğer deyişle adet kanamasının ilk günü ile bir sonraki adet kanamasının ilk günü arasındaki süre, kaç gün olmalıdır? Kaç günün altı kısa siklus, kaç günün üstü uzun siklus olarak değerlendirilmelidir. Adet […]

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanım ve yakınmalar İdrar yolu enfeksiyonu, üst üriner sistemde yani böbrekler ve üreterlerde olabileceği gibi alt üriner sistemde yani mesane ve üretrada da olabilir (Şekil 1). Son 6 ayda en az 2, son 1 yılda 3 kez, kültürle kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu, yaşam kalitesini düşüren […]

MENOPOZ SONRASI KANAMA VE YÖNETİMİ

Giriş Menopoz dönemi, overlerde yumurta sayılarının artık estrojen hormonu salgılayamayacak düzeye inmesi sonucu, en az 12 ay süreyle adetlerin kesilmesi şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar kan FSH değerinin 30 mIU/ml ve üzerinde olması menopoz için tanı kriteri sayılırsa da burada asıl önemli olan adet kanamalarının en az 1 yıl süreyle […]

ERKEK İNFERTİLİTESİ

Giriş Çocuk isteyen çiftlerin ortalama yüzde 10’u, düzenli ilişkide bulundukları halde bir yıllık deneme süresince amaçlarına ulaşamazlar, yani infertilite sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Halk arasında çoğu kez yanlış olarak kısırlık deyimi kullanılırsa da infertilite ya da subfertilite terimlerini kullanmak daha uygundur çünkü kısırlık hiç bir tedavi ile düzeltilemez. Son […]

VAJİNAL ENFEKSİYON – VAJİNİT

Vajinitler kadınların en sık hekime başvurdukları hastalıklardan bir tanesidir. Buna karşın, itiraf etmem gerekir ki hekimlerin tanı ve tedavide çok dikkatli ve titiz davranmadıkları bir sağlık sorunudur. Oysa doğru tanı ve tedavi yapılmadığında, kadının yaşam kalitesini bozan, sık sık hekime başvurmasını gerektiren çok önemli bir kadın hastalığıdır. Kadınların sürekli olarak tekrarlayan enfeksiyon gerekçesiyle hekime geri gelmeleri, hem hasta hem de hekim için gerginlik ve bıkkınlık yaratan bir durumdur.
Aslında, vajinitler etkin şekilde tedavi edilebilir hastalıklardır. Başarısızlığın 3 olası nedeni olabilir. 1. Doğru tanı konulmadan, bir diğer deyişle, gerçek etken bulunmadan çoklu ilaç tedavisi yapılmaktadır, yani hekimin hatası vardır. 2. Kadın hijyen kurallarına uymuyordur, yani kadının hatası vardır. 3. Fizyolojik ve olağan akıntı, kadın tarafından enfeksiyon varmış gibi algılanmakta, daha da kötüsü hekim de yeterli inceleme yapmadan sanki enfeksiyon varmış gibi tedavi uygulamakta ve kısır döngü oluşmaktadır, yani hem kadının hem de hekimin hatası vardır.
Vajinitler gibi sık görülen ve hayatı tehdit etmeyen sağlık sorunları, hiçbir zaman küçümsenmemeli, basit ama temel tıp kuralları taviz verilmeden uygulanmalıdır.

MENOPOZA GEÇİŞ DÖNEMİNDE UTERUSTAN KAYNAKLI ANORMAL VAJİNAL KANAMALAR – NASIL YÖNETİLMELİ?

Menopoza geçiş döneminde anormal vajinal kanama nedeniyle hekime başvuru, çok sayıda farklı hastalık (basit bir polipten kansere kadar) nedeniyle olabilir. Bunların tanısı ve tedavisi kolay ve kesindir. Öte yandan, bu yaşlarda daha çok sayıda kadın, hiçbir organik patoloji olmadan sadece değişen hormonal dengeler sonucunda kanayarak hekime gelir. Dikkatli bir araştırma, menopoza geçiş dönemi fizyolojisini iyi bilmek, basit ilaç tedavileriyle kolayca sorunun çözülmesini mümkün kılar. Yanlış ilaç seçimi, yanlış tedavi zamanlaması, kanamaların kontrol edilememesine, hatta aksine artmasına ve gereksiz yere cerrahi yapılmasına yol açacaktır. Özetle, menopoza geçiş süreçi, tıp biliminin bilgi, deneyim ve sanat yönlerinin en çok birlikte uygulanmasının gerektiği bir dönemdir.

COVID 19 GÜNCELLEMESİ

Global, toplumsal yönler – Şimdiye kadar COVID19 enfeksiyonundan tüm dünyada 117 milyon kişi hasta oldu ve 2 milyon 600 bin kişi yaşamını kaybetti. Hastalık ve ölüm sayılarının yüksekliğinin nedeni olarak sokaktaki insanları suçlamak kolaycılık ve sorumsuzluktur. Devletler, halklarının sağlığı için gerekli önlemleri almakla sorumludurlar. Tıp bilimi de tüm toplum katmanlarını […]

MENOPOZ VE KADINDA KALP DAMAR HASTALIĞI RİSKİYLE BAŞETME

Menopoz* ile kalp damar hastalıkları riski ilişkisi – Dünya Sağlık Örgütünün 2019 raporunda bir kez daha doğrulandı ki dünya üzerindeki ölüm nedenlerinin başında, hem erkeklerde hem de kadınlarda enfarktüse* yol açan koroner (iskemik) kalp hastalığı* ve felce yol açan inme* gelmektedir. Koroner kalp hastalıkları kadınlarda erkeklerden ortalama 10 sene sonra, […]

CİNSELLİK VE GEBELİK – DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR VE GERÇEKLER C. CİNSELLİK HAKKINDA HER ŞEY

Prof. Dr. Kutay Ö. Biberoğlu* Amaç – Genç kız ve erkeklerin cinsellik ve gebelik konularında okul ve aile ortamlarında yeterli eğitimi alamamaları, doğru ve güvenilir internet bilgilendirme kaynaklarına ulaşamamaları, ömürleri boyunca devam edebilecek psiko-seksüel sorunlar geliştirmelerine, hem fizik hem de ruhsal sağlıklarını tehlikeye atabilecek yanlış kararlar almalarına yol açmaktadır. Sosyal […]

CİNSELLİK VE GEBELİK – DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR VE GERÇEKLER “B. ADET DÖNGÜSÜ, YUMURTLAMA VE GEBE KALMA

Prof. Dr. Kutay Ö. Biberoğlu* Amaç – Genç kız ve erkeklerin cinsellik ve gebelik konularında okul ve aile ortamlarında yeterli eğitimi alamamaları, doğru ve güvenilir internet bilgilendirme kaynaklarına ulaşamamaları, ömürleri boyunca devam edebilecek psiko-seksüel sorunlar geliştirmelerine, hem fizik hem de ruhsal sağlıklarını tehlikeye atabilecek yanlış kararlar almalarına yol açmaktadır. Sosyal […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 9