Kadınlarda ani başlayan pelvik ağrı nedenleri ve yönetim

Kadında ani başlayan pelvik ağrının kaynağını bulmak oldukça güçtür çünkü pek çok yakınma, belirti ve bulgu özgün değildir, farklı organların hastalıkları benzer klinik tabloya yol açabilir. Bu makalede akut pelvik ağrı ile gelen bir kadında tanı ve yönetim algoritmaları özetlenmiştir.

HASTALIKLARIN TANISI AMACIYLA HEKİMLER TARAFINDAN İSTENEN TESTLER –

HEKİM VE HASTA BAKIŞ AÇISINDAN NASIL YORUMLANMALI? İyi tıp uygulamalarında klinik muayene bulgularımızı doğrulamak veya dışlamak için laboratuar testlerine ve görüntüleme yöntemlerine başvurmamız gerekebilir. Testlerin etkinlikleri 3 koşula bağlıdır. 1. Test ölçüm sonucu hassas ve özgün yani doğru ve kesin olmalı – Test sonucu pozitif yani anormal ise şüphelendiğimiz hastalığın […]

AMENORE- Adet kanamalarının hiç başlamaması veya sonradan gecikmesi ne anlama gelir, nasıl yönetilir? Bu makale, adet döngülerinin düzensizliği, adet kanamalarının başlamaması veya duraksaması konularında açıklayıcı temel bilgiler vermek, bağlantılı klinik tabloları olabildiğince basit ve anlaşılabilir şekilde özetlemek amaçlı olarak kaleme alınmıştır. Okuyucunun buradaki bilgileri, www.drkutaybiberoglu.com, doktorsitesi / facebook / instagram […]

ERKEN GEBELİK KAYIPLARININ (DÜŞÜK) ÖNLEMİNDE PROGESTERONUN YERİ

On yıllardır tartışılmakta olan bu konu, Contemporary OB/GYN dergisinin 6 Aralık 2021 sayısında tekrar ele alınmış. Güncel ve önemli bir konu olması nedeniyle bir kez daha konu tartışmaya açılmıştır. Bilinenler: Toplam gebeliklerin (klinik olarak gebelik tanısı henüz konulamamış çok erken olanlar dahil) yüzde 30’unda, klinik olarak tanısı konulabilmiş gebeliklerin ise […]

ÜREME YAŞINDAKİ KADINLARDA ANORMAL VAJİNAL KANAMALAR

Anormalin tanımı için hiç kuşkusuz önce normalin ne olduğunun tarif edilmesi gerekir. Adet döngüsü veya menstrüel siklus uzunluğu, bir diğer deyişle adet kanamasının ilk günü ile bir sonraki adet kanamasının ilk günü arasındaki süre, kaç gün olmalıdır? Kaç günün altı kısa siklus, kaç günün üstü uzun siklus olarak değerlendirilmelidir. Adet […]

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

KADINLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Tanım ve yakınmalar İdrar yolu enfeksiyonu, üst üriner sistemde yani böbrekler ve üreterlerde olabileceği gibi alt üriner sistemde yani mesane ve üretrada da olabilir (Şekil 1). Son 6 ayda en az 2, son 1 yılda 3 kez, kültürle kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu, yaşam kalitesini düşüren […]

MENOPOZ SONRASI KANAMA VE YÖNETİMİ

Giriş Menopoz dönemi, overlerde yumurta sayılarının artık estrojen hormonu salgılayamayacak düzeye inmesi sonucu, en az 12 ay süreyle adetlerin kesilmesi şeklinde tanımlanabilir. Her ne kadar kan FSH değerinin 30 mIU/ml ve üzerinde olması menopoz için tanı kriteri sayılırsa da burada asıl önemli olan adet kanamalarının en az 1 yıl süreyle […]

ERKEK İNFERTİLİTESİ

Giriş Çocuk isteyen çiftlerin ortalama yüzde 10’u, düzenli ilişkide bulundukları halde bir yıllık deneme süresince amaçlarına ulaşamazlar, yani infertilite sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Halk arasında çoğu kez yanlış olarak kısırlık deyimi kullanılırsa da infertilite ya da subfertilite terimlerini kullanmak daha uygundur çünkü kısırlık hiç bir tedavi ile düzeltilemez. Son […]

VAJİNAL ENFEKSİYON – VAJİNİT

Vajinitler kadınların en sık hekime başvurdukları hastalıklardan bir tanesidir. Buna karşın, itiraf etmem gerekir ki hekimlerin tanı ve tedavide çok dikkatli ve titiz davranmadıkları bir sağlık sorunudur. Oysa doğru tanı ve tedavi yapılmadığında, kadının yaşam kalitesini bozan, sık sık hekime başvurmasını gerektiren çok önemli bir kadın hastalığıdır. Kadınların sürekli olarak tekrarlayan enfeksiyon gerekçesiyle hekime geri gelmeleri, hem hasta hem de hekim için gerginlik ve bıkkınlık yaratan bir durumdur.
Aslında, vajinitler etkin şekilde tedavi edilebilir hastalıklardır. Başarısızlığın 3 olası nedeni olabilir. 1. Doğru tanı konulmadan, bir diğer deyişle, gerçek etken bulunmadan çoklu ilaç tedavisi yapılmaktadır, yani hekimin hatası vardır. 2. Kadın hijyen kurallarına uymuyordur, yani kadının hatası vardır. 3. Fizyolojik ve olağan akıntı, kadın tarafından enfeksiyon varmış gibi algılanmakta, daha da kötüsü hekim de yeterli inceleme yapmadan sanki enfeksiyon varmış gibi tedavi uygulamakta ve kısır döngü oluşmaktadır, yani hem kadının hem de hekimin hatası vardır.
Vajinitler gibi sık görülen ve hayatı tehdit etmeyen sağlık sorunları, hiçbir zaman küçümsenmemeli, basit ama temel tıp kuralları taviz verilmeden uygulanmalıdır.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 10