Doğum kontrol haplarıyla meme kanseri ilişkisi

İngiltere’de yapılan bir vaka kontrol çalışmasında, 1996-2017 yılları arasında meme kanseri tanısı almış 50 yaş altındaki 9498 kadının sağlık kayıtları ortalama 7.3 yıl süreyle incelenmiş, kullandıkları hormonal doğum kontrol yöntemleri, 18171 kanser tanısı almamış kontrol kadın grubu ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan hormonal korunma yöntemlerinin yarıya yakını estrojen içermeyen sadece progestinli yöntemler […]

Toplumsal kanser tarama testleri ne kadar başarılıdır?

Kanser henüz belirti vermeden, ne kadar erken tanınabilirse, tedavi o kadar başarılı ve hastalıksız yaşam süresi de o kadar uzun olur. Güncel tıbbi uygulamalarda 4 kanserin erken tanısında global düzeyde tarama testleri önerilmektedir : meme, rahim ağzı (serviks), kolorektal (kalın barsak) ve akciğer. Prostat kanseri için de tarama test programı […]