Doğum kontrol haplarıyla meme kanseri ilişkisi

İngiltere’de yapılan bir vaka kontrol çalışmasında, 1996-2017 yılları arasında meme kanseri tanısı almış 50 yaş altındaki 9498 kadının sağlık kayıtları ortalama 7.3 yıl süreyle incelenmiş, kullandıkları hormonal doğum kontrol yöntemleri, 18171 kanser tanısı almamış kontrol kadın grubu ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan hormonal korunma yöntemlerinin yarıya yakını estrojen içermeyen sadece progestinli yöntemler […]

CİNSELLİK VE GEBELİK – DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR VE GERÇEKLER “B. ADET DÖNGÜSÜ, YUMURTLAMA VE GEBE KALMA

Prof. Dr. Kutay Ö. Biberoğlu* Amaç – Genç kız ve erkeklerin cinsellik ve gebelik konularında okul ve aile ortamlarında yeterli eğitimi alamamaları, doğru ve güvenilir internet bilgilendirme kaynaklarına ulaşamamaları, ömürleri boyunca devam edebilecek psiko-seksüel sorunlar geliştirmelerine, hem fizik hem de ruhsal sağlıklarını tehlikeye atabilecek yanlış kararlar almalarına yol açmaktadır. Sosyal […]