VAJİNAL ENFEKSİYON – VAJİNİT

Vajinitler kadınların en sık hekime başvurdukları hastalıklardan bir tanesidir. Buna karşın, itiraf etmem gerekir ki hekimlerin tanı ve tedavide çok dikkatli ve titiz davranmadıkları bir sağlık sorunudur. Oysa doğru tanı ve tedavi yapılmadığında, kadının yaşam kalitesini bozan, sık sık hekime başvurmasını gerektiren çok önemli bir kadın hastalığıdır. Kadınların sürekli olarak tekrarlayan enfeksiyon gerekçesiyle hekime geri gelmeleri, hem hasta hem de hekim için gerginlik ve bıkkınlık yaratan bir durumdur.
Aslında, vajinitler etkin şekilde tedavi edilebilir hastalıklardır. Başarısızlığın 3 olası nedeni olabilir. 1. Doğru tanı konulmadan, bir diğer deyişle, gerçek etken bulunmadan çoklu ilaç tedavisi yapılmaktadır, yani hekimin hatası vardır. 2. Kadın hijyen kurallarına uymuyordur, yani kadının hatası vardır. 3. Fizyolojik ve olağan akıntı, kadın tarafından enfeksiyon varmış gibi algılanmakta, daha da kötüsü hekim de yeterli inceleme yapmadan sanki enfeksiyon varmış gibi tedavi uygulamakta ve kısır döngü oluşmaktadır, yani hem kadının hem de hekimin hatası vardır.
Vajinitler gibi sık görülen ve hayatı tehdit etmeyen sağlık sorunları, hiçbir zaman küçümsenmemeli, basit ama temel tıp kuralları taviz verilmeden uygulanmalıdır.