Doğum kontrol yöntemleri kullanıldığı halde GEBELİKTEN KORUNMANIN başarısız olduğu durumlar